20-83 Publication of Video Products (1998)

 

Videotapes

Laser Video Discs

VCD

Region

Kind

Volume (cassette)

Kind

Volume (disk)

Kind

Volume (disk)

National Total

3418

1831200

15

28200

5557

57707678

 

 

 

 

 

 

 

Central Publishing House

2729

1157207

5

11200

1338

18414601

Local Publishing House

689

673993

1

17000

4219

39293077

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

68

110760

 

 

92

2718839

Tianjin

2

10200

6

3000

117

638900

Hebei

3

4000

 

 

125

789000

Shanxi

14

30500

 

 

31

192400

Inner Mongolia

1

3000

 

 

4

14500

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

49

30823

 

 

289

1578000

Jilin

31

12130

 

 

98

357950

Heilongjiang

12

45400

 

 

6

490000

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

137

55934

 

 

253

1497177

Jiangsu

15

24200

 

 

35

316080

Zhejiang

93

74134

 

 

26

1194916

Anhui

1

5000

 

 

31

904000

Fujian

19

8100

 

 

488

9457900

Jiangxi

 

 

 

 

122

550000

Shandong

4

5500

 

 

95

573000

 

 

 

 

 

 

 

Henan

8

14280

 

 

3

94000

Hubei

6

15690

3

9000

31

2340000

Hunan

66

16734

 

 

83

474679

Guangdong

18

39494

 

 

168

10652206

Guangxi

2

606

 

 

271

2020330

Hainan

 

 

1

5000

25

100000

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

7

4553

 

 

9

39000

Sichuan

15

31500

 

 

129

982700

Guizhou

 

 

 

 

72

514000

Yunnan

 

 

 

 

38

385000

Tibet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

74

5755

 

 

83

256500

Gansu

7

1600

 

 

14

64000

Qinghai

 

 

 

 

 

 

Ningxia

1

1500

 

 

2

4000

Xinjiang

27

122600

 

 

39

94000