20-78 NUMBER of BOOKS PUBLISHED for CHILDREN by REGION (1998)

 

Region

Number of

Printed Copies

Printed Sheets

 

Publications

(10 000 copies)

(1 000 sheets)

National Total

6293

24307

805750

 

 

 

 

Central Publishing House

1122

4712

148306

Local Publishing House

5171

19595

657444

 

 

 

 

Beijing

187

204

14811

Tianjin

118

189

6213

Hebei

254

1041

23576

Shanxi

160

263

6732

Inner Mongolia

83

321

10103

 

 

 

 

Liaoning

96

472

13690

Jilin

162

388

15906

Heilongjiang

86

292

5521

 

 

 

 

Shanghai

682

1509

69664

Jiangsu

277

844

30828

Zhejiang

238

1115

166870

Anhui

141

494

9974

Fujian

149

1116

17069

Jiangxi

102

312

3529

Shandong

289

1010

20929

 

 

 

 

Henan

228

614

17958

Hubei

189

1372

31351

Hunan

80

1234

32903

Guangdong

182

1022

22343

Guangxi

288

1000

24462

Hainan

37

78

4671

 

 

 

 

Chongqing

99

658

11978

Sichuan

241

1405

24860

Guizhou

46

326

4994

Yunnan

135

361

11973

Tibet

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

323

1133

27543

Gansu

124

359

6820

Qinghai

40

221

10120

Ningxia

9

29

514

Xinjiang

126

213

9539