20-53 Situation of Earthquake Monitoring (1998)

Unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

Number of

Number of

Number of

 

Number

Standard

Compre-

Monitoring

Local

Enter

Observation

Main

Normal

Region

of

 

hensive

 

 

-prises

for Spot

Observation

Observation

 

Earthquake

 

 

 

 

Managing

Strong

Spots

Spots

 

Stations

 

 

 

 

 

Earthquake

 

 

National Total

1264

34

137

215

620

258

255

1703

6528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

29

1

10

 

8

10

 

40

59

Tianjin

16

 

8

 

4

4

 

40

32

Hebei

95

1

9

17

48

20

 

210

1120

Shanxi

138

1

6

8

71

52

12

98

447

Inner Mongolia

65

1

4

16

32

12

 

61

471

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

43

2

6

10

20

5

 

123

438

Jilin

13

1

8

 

2

2

 

23

164

Heilongjiang

16

1

1

9

5

 

142

14

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

14

1

1

 

12

 

1

7

 

Jiangsu

51

1

14

 

21

15

6

58

196

Zhejiang

18

1

4

1

10

2

 

3

25

Anhui

31

1

8

4

12

6

 

66

169

Fujian

31

1

10

3

16

1

 

4

106

Jiangxi

9

1

2

 

6

 

 

 

12

Shandong

53

1

5

18

20

9

1

149

954

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

42

1

2

9

18

12

 

81

347

Hubei

34

2

 

7

17

8

3

43

37

Hunan

30

1

 

6

15

8

 

16

20

Guangdong

25

1

4

10

10

 

10

69

90

Guangxi

28

1

2

6

15

4

 

66

167

Hainan

14

1

1

2

10

 

 

8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sichuan

69

1

8

17

31

12

7

130

278

Guizhou

2

1

 

1

 

 

 

 

 

Yunnan

98

1

4

23

62

8

12

21

52

Tibet

8

1

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

39

1

4

10

14

10

 

49

70

Gansu

140

2

5

14

71

48

31

288

1211

Qinghai

25

1

4

2

16

2

9

6

11

Ningxia

33

1

2

4

24

2

 

 

 

Xinjiang

55

3

5

11

30

6

21

30

27