20-52 Agro-Meteorological Observation Stations and Forecast Observatories and Stations (1998)

 

Agro-Meteorological Observation Stations and Sub-stations

Agro-Meteorological

Region, City

AgroMeteorological

Agricultural

Soil Moisture

Phonological

Forecast

and Units

Observation

Observation

Measurement

Observation

Observatories

 

Stations

Points

Points

Points

and Stations

National Total

1125

789

821

611

1208

 

 

 

 

 

 

Beijing

7

7

7

7

2

Tianjin

7

7

7

7

 

Hebei

145

27

143

30

30

Shanxi

44

35

44

35

33

Inner Mongolia

39

28

39

35

38

 

 

 

 

 

 

Liaoning

45

23

43

22

56

Jilin

46

22

46

22

46

Heilongjiang

34

34

34

34

41

 

 

 

 

 

 

Shanghai

1

1

1

1

10

Jiangsu

35

24

32

15

31

Zhejiang

11

11

 

 

53

Anhui

22

22

15

22

22

Fujian

23

16

1

23

38

Jiangxi

81

79

2

5

90

Shandong

57

18

57

16

111

 

 

 

 

 

 

Henan

117

49

117

30

104

Hubei

28

28

25

28

31

Hunan

22

22

4

22

30

Guangdong

25

25

1

25

91

Guangxi

24

24

13

22

86

Hainan

6

6

 

6

1

 

 

 

 

 

 

Chongqing

20

20

11

12

16

Sichuan

63

61

38

53

94

Guizhou

18

18

5

18

9

Yunnan

21

21

7

16

27

Tibet

4

4

4

 

1

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

37

30

25

20

22

Gansu

22

21

22

21

22

Qinghai

24

19

24

17

 

Ningxia

16

11

16

8

16

Xinjiang

62

60

25

36

36

 

 

 

 

 

 

Dalian

5

2

5

2

6

Ningbo

7

7

1

 

7

Qingdao

6

6

6

 

7

 

 

 

 

 

 

Chinese Academy of Meteorological Science Institute

1

1

1

1

1