20-51 Meteorological Observatories, Stations and the Reception and Use of Satellite Cloud Images (1998)

 

Number of

 

 

 

Number of

 

 

Number

Region, City and Units

Meteorolo-

Meteoro-

Meteoro-

Independent

Satellite

Polar

Geosta-

of Units

 

gical Obs-

logical

logical

Agro-

Cloud Images

Orbiting

tionary

Using

 

ervatories

Observa-

Stations

Meteorologi

Receiving

Meteoro-

Meteoro-

Satellite

 

and

tories

 

-cal Ex-

Stations

logical

logical

Cloud

 

Stations

 

 

perimental

 

Satel-

Stael-

Images

 

(unit)

 

 

Stations

 

lites

lites

 

National Total

2615

349

2206

56

277

45

251

379

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

25

2

22

 

1

 

1

 

Tianjin

15

3

12

 

4

1

3

 

Hebei

147

12

135

 

7

2

7

12

Shanxi

117

12

105

 

7

1

6

4

Inner Mongolia

124

13

105

6

6

3

3

24

Liaoning

62

14

45

3

4

2

3

32

Jilin

65

9

53

3

3

1

3

3

Heilongjiang

87

13

72

1

7

2

6

11

Shanghai

12

1

11

 

5

1

5

2

Jiangsu

79

13

64

2

45

1

44

36

Zhejiang

78

11

66

 

35

1

34

47

Anhui

82

16

65

1

19

1

18

21

Fujian

74

9

62

3

1

1

1

 

Jiangxi

92

12

79

1

3

1

2

10

Shandong

119

16

102

1

19

1

19

43

Henan

127

18

106

3

7

1

7

13

Hubei

85

13

70

2

9

1

9

53

Hunan

103

14

86

3

4

1

3

3

Guangdong

95

19

75

1

15

3

13

25

Guangxi

105

11

89

5

5

4

2

 

Hainan

 

 

 

 

2

1

1

2

Chongqing

41

5

36

 

2

 

2

 

Sichuan

181

20

159

2

2

1

1

8

Guizhou

89

10

78

1

10

1

9

3

Yunnan

134

18

113

3

3

1

2

 

Tibet

41

8

32

1

2

2

1

 

Shaanxi

106

10

93

3

8

1

7

4

Gansu

97

13

80

4

12

1

11

3

Qinghai

55

9

44

1

5

1

4

1

Ningxia

24

4

19

1

2

2

2

 

Xinjiang

126

16

106

4

10

4

10

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalian

8

1

7

 

1

 

1

 

Ningbo

9

1

8

 

8

 

8

5

Qingdao

7

1

6

 

1

 

1

1

Xiamen

2

1

1

 

1

 

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National Meteorological Center

1

1

 

 

 

 

 

 

National Satellite Meteorological Center

 

 

 

 

2

1

1

5

Chinese Academy of Meteorological Science

1

 

 

1