20-22 Number of Institutions of Higher Education by Region and Type (1998)

(unit)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Region

Total

Comprehensive

Science and

Agriculture

Forestry

Medicine

Teacher

Linguistics

Economics

Politics

Physical

Art

Others

 

 

Universities

Engineering

 

 

 

Training

and Literacy

and Finance

and Law

Culture

Institutes

 

National Total

1022

72

271

49

10

118

229

15

75

25

14

30

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

63

3

20

2

1

6

3

7

6

4

1

8

1

Tianjin

20

1

6

1

 

2

3

1

2

 

1

2

1

Hebei

46

1

16

3

 

5

12

 

2

1

1

 

5

Shanxi

23

1

4

1

 

4

9

 

2

 

 

 

2

Inner Mongolia

19

1

2

2

1

3

6

 

1

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

61

4

19

3

 

6

13

1

4

2

1

2

5

Jilin

41

3

14

2

1

4

7

 

4

1

1

1

3

Heilongjiang

38

4

9

2

1

5

7

 

4

 

1

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

40

2

16

2

 

4

2

1

6

2

1

2

2

Jiangsu

66

5

24

1

1

8

9

 

4

1

1

1

11

Zhejiang

32

2

6

1

1

3

8

1

3

1

 

1

5

Anhui

34

1

7

1

 

4

13

 

4

 

 

 

4

Fujian

29

2

4

1

1

2

8

1

1

1

 

 

8

Jiangxi

31

5

6

2

 

6

8

 

2

1

 

 

1

Shandong

49

3

14

2

 

8

13

 

3

1

1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

51

2

14

4

 

5

13

 

3

1

 

 

9

Hubei

54

3

16

2

 

6

7

 

4

2

1

2

9

Hunan

47

2

17

1

1

5

11

 

4

1

 

 

5

Guangdong

43

10

5

3

 

5

6

1

2

1

1

2

6

Guangxi

28

1

4

 

 

4

9

 

3

 

1

1

4

Hainan

5

1

 

1

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

22

2

9

2

 

1

4

1

1

1

 

1

 

Sichuan

43

2

12

3

 

4

12

 

2

 

1

1

5

Guizhou

20

1

1

 

 

4

10

 

2

 

 

 

1

Yunnan

26

1

3

1

1

3

11

 

1

2

 

1

1

Tibet

4

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

42

3

17

1

1

3

8

1

3

1

1

2

1

Gansu

17

1

3

1

 

2

6

 

1

1

 

 

1

Qinghai

6

1

 

 

 

1

3

 

 

 

 

 

 

Ningxia

5

1

 

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

Xinjiang

17

2

3

2

 

2

5

 

1

 

 

1

1