18-4 NUMBER OF TOURIST HOTELS BY CAPACITY AND REGIONS (END OF 1998)

(unit)

 

 

 

 

 

 

Region

Total

 

 

 

 

 

 

Number of

with

with

with

with

with Less

 

Tourist

500 Rooms

300-499

200-299

100-199

than 100

 

Hotel

and Over

Rooms

Rooms

Rooms

Rooms

National Total

5782

95

290

498

1742

3157

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

341

22

48

41

94

136

Tianjin

88

1

4

10

29

44

Hebei

139

2

6

17

54

60

Shanxi

65

 

3

4

28

30

Inner Mongolia

54

 

2

5

13

34

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

243

3

12

23

75

130

Jilin

125

 

5

7

34

79

Heilongjiang

135

 

2

14

43

76

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

136

13

20

23

56

24

Jiangsu

351

4

15

24

141

167

Zhejiang

366

3

10

33

164

156

Anhui

183

 

4

10

65

104

Fujian

187

1

7

13

40

126

Jiangxi

75

1

2

12

32

28

Shandong

319

3

11

27

104

174

 

 

 

 

 

 

 

Henan

129

1

2

10

22

94

Hubei

265

 

7

19

79

160

Hunan

169

 

8

14

59

88

Guangdong

1056

25

52

80

252

647

Guangxi

190

1

16

23

51

99

Hainan

248

1

9

17

47

174

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

52

 

5

10

19

18

Sichuan

212

1

13

24

83

91

Guizhou

48

3

3

2

18

22

Yunnan

234

3

2

10

35

184

Tibet

36

2

1

 

4

29

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

82

3

9

8

20

42

Gansu

41

1

5

6

13

16

Qinghai

13

 

2

1

2

8

Ningxia

27

 

 

1

10

16

Xinjiang

173

1

5

10

56

101