16-7 CATERING TRADE1998

 

 

 

 

 

 

 

Unit:100 million yuan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item

Business

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenue

# Retail Sales of Commodities

 

 

 

 

 

 

 

Total

3080.3

2816.4

 

 

 

 

 

 

 

By Size of Enterprises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Above Designated Size

470.9

424.3

 

 

 

 

 

 

 

Below Designated Size

2609.4

2392.1

 

 

 

 

 

 

 

By Region

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

96.5

90.6

 

 

 

 

 

 

 

Tianjin

62.8

57.3

 

 

 

 

 

 

 

Hebei

143.1

116.2

 

 

 

 

 

 

 

Shanxi

45.7

42.1

 

 

 

 

 

 

 

Inner Mongolia

36.6

34.9

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

169.2

159.5

 

 

 

 

 

 

 

Jilin

67.5

61.9

 

 

 

 

 

 

 

Heilongjiang

73.8

60.4

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

101.1

92.5

 

 

 

 

 

 

 

Jiangsu

203.3

175.6

 

 

 

 

 

 

 

Zhejiang

136.8

132.7

 

 

 

 

 

 

 

Anhui

82.8

77.8

 

 

 

 

 

 

 

Fujian

125.4

123.7

 

 

 

 

 

 

 

Jiangxi

54.6

48.7

 

 

 

 

 

 

 

Shandong

218.8

198.8

 

 

 

 

 

 

 

Henan

177.1

168.6

 

 

 

 

 

 

 

Hubei

164.2

141.2

 

 

 

 

 

 

 

Hunan

108.6

97.9

 

 

 

 

 

 

 

Guangdong

486.9

472.1

 

 

 

 

 

 

 

Guangxi

83.0

77.5

 

 

 

 

 

 

 

Hainan

19.4

18.3

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

45.4

43.7

 

 

 

 

 

 

 

Sichuan

161.8

149.3

 

 

 

 

 

 

 

Guizhou

26.8

24.7

 

 

 

 

 

 

 

Yunnan

42.5

37.9

 

 

 

 

 

 

 

Tibet

7.7

5.3

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

55.3

48.7

 

 

 

 

 

 

 

Gansu

38.6

35.4

 

 

 

 

 

 

 

Qinghai

10.8

9.2

 

 

 

 

 

 

 

Ningxia

7.2

6.9

 

 

 

 

 

 

 

Xinjiang

27.0

25.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) The sum of provincial figures do not add up to the national total, as the national total was adjusted.