16-2 TOTAL RETAIL SALES OF CONSUMER GOODS BY LOCATION OF RETAILERS

 

 

 

 

Unit:100 million yuan

 

 

 

 

 

 

 

 

Year Region

Total Retail

 

 

 

 

 

 

 

 

Sales of

City

County

Under County

 

 

 

 

 

Consumer Goods

 

 

Level

 

 

 

 

1952

276.8

 

 

 

 

 

 

 

1957

474.2

 

 

 

 

 

 

 

1962

604.0

 

 

 

 

 

 

 

1965

670.3

 

 

 

 

 

 

 

1970

858.0

 

 

 

 

 

 

 

1975

1271.1

 

 

 

 

 

 

 

1978

1558.6

 

 

 

 

 

 

 

1980

2140.0

733.6

399.4

1007.0

 

 

 

 

1985

4305.0

1874.5

737.2

1693.3

 

 

 

 

1986

4950.0

2018.0

902.0

2030.0

 

 

 

 

1987

5820.0

2427.0

1030.0

2363.0

 

 

 

 

1988

7440.0

3260.8

1264.3

2914.9

 

 

 

 

1989

8101.4

3666.8

1329.5

3105.1

 

 

 

 

1990

8300.1

3888.6

1337.4

3074.1

 

 

 

 

1991

9415.6

4529.8

1491.2

3394.6

 

 

 

 

1992

10993.7

5470.3

1689.8

3833.6

 

 

 

 

1993

12462.1

7224.9

2039.5

3197.7

 

 

 

 

1994

16264.7

9661.2

2407.2

4196.3

 

 

 

 

1995

20620.0

12376.7

2919.6

5323.7

 

 

 

 

1996

24774.1

14951.2

3280.0

6542.9

 

 

 

 

1997

27298.9

16650.4

3500.1

7148.4

 

 

 

 

1998

29152.5

17825.2

3681.9

7645.4

 

 

 

 

Beijing

1167.2

905.0

111.6

150.6

 

 

 

 

Tianjin

587.1

466.4

36.9

83.8

 

 

 

 

Hebei

1332.6

626.0

249.7

456.9

 

 

 

 

Shanxi

547.1

318.6

114.9

113.6

 

 

 

 

Inner Mongolia

399.5

237.7

95.6

66.2

 

 

 

 

Liaoning

1568.7

1286.0

87.0

195.7

 

 

 

 

Jilin

680.5

518.9

72.0

89.6

 

 

 

 

Heilongjiang

949.7

679.9

138.0

131.8

 

 

 

 

Shanghai

1471.1

1179.2

71.5

220.4

 

 

 

 

Jiangsu

2238.0

1353.4

156.2

728.4

 

 

 

 

Zhejiang

1909.2

1036.0

183.6

689.6

 

 

 

 

Anhui

924.8

430.2

207.1

287.5

 

 

 

 

Fujian

1132.5

642.4

145.4

344.7

 

 

 

 

Jiangxi

605.1

278.4

141.6

185.1

 

 

 

 

Shandong

2127.2

1304.9

204.9

617.4

 

 

 

 

Henan

1496.2

728.3

325.1

442.8

 

 

 

 

Hubei

1481.4

896.1

156.1

429.2

 

 

 

 

Hunan

1125.3

556.8

218.0

350.5

 

 

 

 

Guangdong

3248.6

2143.8

182.7

922.1

 

 

 

 

Guangxi

734.0

352.3

146.8

234.9

 

 

 

 

Hainan

147.8

97.2

12.4

38.2

 

 

 

 

Chongqing

553.7

304.8

77.7

171.2

 

 

 

 

Sichuan

1298.6

620.7

218.2

459.7

 

 

 

 

Guizhou

289.9

161.3

58.4

70.2

 

 

 

 

Yunnan

500.2

260.3

119.3

120.6

 

 

 

 

Tibet

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

518.8

337.4

89.7

91.7

 

 

 

 

Gansu

303.7

192.7

50.3

60.7

 

 

 

 

Qinghai

70.6

42.9

17.2

10.5

 

 

 

 

Ningxia

77.1

49.7

14.3

13.1

 

 

 

 

Xinjiang

327.5

197.9

59.9

69.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Figures before 1992 refer to retail sales of commodities. Similarly in following tables.

 

 

 

 

 

 

 

 

b) The sum of provincial figures do not add up to the national total, as the national total was adjusted.

 

 

 

 

 

 

 

 

Similarly in following tables.