15-15 FREIGHT TON-KILOMETERS BY REGION (1998)

 

 

Unit:100 million ton-km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National

Local

 

 

 

 

Region

Total

Railways

Railways

Highways

Waterways

 

 

National Total

37840.7

12261.5

50.7

5483.4

19405.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

333.8

255.4

0.0

78.3

 

 

 

Tianjin

365.9

229.5

3.5

60.3

72.6

 

 

Hebei

1952.5

1365.6

4.3

501.8

80.8

 

 

Shanxi

762.4

517.1

1.2

244.2

0.0

 

 

Inner Mongolia

759.5

572.2

0.0

187.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

1229.9

900.7

1.0

206.5

121.7

 

 

Jilin

464.8

385.1

0.3

78.7

0.7

 

 

Heilongjiang

844.0

695.3

3.3

140.4

5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

206.3

40.3

 

49.5

116.6

 

 

Jiangsu

1075.1

344.0

0.7

316.1

414.2

 

 

Zhejiang

897.9

173.3

0.0

257.1

467.5

 

 

Anhui

887.2

543.2

0.7

214.2

129.2

 

 

Fujian

674.1

141.9

 

164.6

367.6

 

 

Jiangxi

569.4

410.5

0.3

129.5

29.1

 

 

Shandong

1238.9

680.2

4.6

367.2

186.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

1519.7

1148.0

6.3

355.5

9.9

 

 

Hubei

830.3

541.9

1.0

192.1

95.3

 

 

Hunan

969.0

643.1

0.4

256.6

68.9

 

 

Guangdong

935.2

223.4

2.4

325.7

383.6

 

 

Guangxi

647.5

347.9

17.7

190.5

91.4

 

 

Hainan

270.2

1.6

 

32.4

236.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

215.2

102.6

0.3

65.6

46.8

 

 

Sichuan

614.9

389.8

1.0

212.3

11.8

 

 

Guizhou

330.3

270.4

 

54.8

5.1

 

 

Yunnan

415.2

140.7

0.4

273.1

1.0

 

 

Tibet

7.9

 

 

7.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

527.0

415.7

 

111.1

0.2

 

 

Gansu

533.6

432.4

 

101.1

0.1

 

 

Qinghai

73.6

40.3

 

33.3

 

 

 

Ningxia

168.4

119.6

1.1

47.7

 

 

 

Xinjiang

413.4

189.8

 

223.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not Classified by Region

17107.4

 

 

4.5

16463.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)The freight ton-kilometers not classified by region includes those completed by enterprises directly under the

 

 

 

 

 

 

 

departments of highways and waterways, and by civil aviation and pipelines.