15-14 FREIGHT TRAFFIC BY REGION (1998)

 

 

 

Unit:10 000 tons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National

Local

 

 

 

 

 

Region

Total

Railways

Railways

Highways

Waterways

 

 

 

National Total

1264361

153208

8035

976004

109555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

30120

2563

66.7

27490

 

 

 

 

Tianjin

21489

1749

718

18584

438

 

 

 

Hebei

73836

10749

1109

61564

414

 

 

 

Shanxi

76017

24784

191.4

50962

80

 

 

 

Inner Mongolia

39893

8491

66.3

31336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

78535

12100

382.5

65481

571

 

 

 

Jilin

28019

5624

127.5

22221

46

 

 

 

Heilongjiang

51071

12085

292.7

38291

402

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

31026

1152

 

26352

3522

 

 

 

Jiangsu

77189

3793

410.7

54328

18657

 

 

 

Zhejiang

60404

1726

34.6

45338

13305

 

 

 

Anhui

36184

5069

134.8

27198

3782

 

 

 

Fujian

31425

2325

 

25400

3700

 

 

 

Jiangxi

22200

2680

92.8

18311

1116

 

 

 

Shandong

79392

9688

652.4

67155

1897

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

58131

8829

709.9

48250

342

 

 

 

Hubei

34750

4041

186.2

28044

2479

 

 

 

Hunan

49062

4417

44.9

41610

2990

 

 

 

Guangdong

73750

4858

534.2

53788

14570

 

 

 

Guangxi

31624

2649

1670.2

25482

1823

 

 

 

Hainan

6550

286

 

4166

2098

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

25027

1529

85.1

22129

1284

 

 

 

Sichuan

50978

5390

294.7

43697

1596

 

 

 

Guizhou

12774

3044

 

9416

314

 

 

 

Yunnan

48053

2643

70.3

45199

141

 

 

 

Tibet

83

 

 

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

30224

3159

 

27000

65

 

 

 

Gansu

21897

2829

 

19035

33

 

 

 

Qinghai

4333

590

 

3743

 

 

 

 

Ningxia

5724

1614

160.1

3950

 

 

 

 

Xinjiang

22694

2751

 

19943

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not Classified by Region

51907

 

 

458

33890

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)The freight ton-kilometers not classified by region includes those completed by enterprises directly under the

 

 

 

 

 

 

 

 

departments of highways and waterways, and by civil aviation and pipelines.