14-9 NUMBER OF STAFF AND WORKERS IN CONSTRUCTION ENTERPRISES BY RESGISTERED AND REGION (1998)

Unit(10 000 persons)

 

 

 

 

 

 

 

 

Region

Total

Domestic Funded

 

 

Enterprises Funded by Entrepreneurs from Hong Kong, Macao and Taiwan

Foreign Funded

 

 

Enterprises

 

#State-owned

#Collective-owned

Macao and Taiwan

#Solely Owned

 

#Solely Owned

National Total

2029.99

2015.6

738.36

1008.54

9.29

0.72

5.1

0.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

74.66

72.95

39.36

24.62

1.23

 

0.48

 

Tianjin

24.51

24.32

17.22

6.41

0.14

 

0.04

 

Hebei

87.66

87.57

38.98

41.37

0.06

 

0.04

 

Shanxi

37.19

37.16

26.4

8.29

0.03

0.01

 

 

Inner Mongolia

25.73

25.66

11.24

7.58

0.04

0.01

0.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

98.51

97.66

44.54

44.95

0.44

 

0.41

 

Jilin

29.77

29.64

20.98

6.86

0.04

0.01

0.08

 

Heilongjiang

51.39

51.2

28.11

15.4

0.12

0.01

0.07

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

40.14

38.1

15.06

9.75

1.28

 

0.75

 

Jiangsu

212.68

211.33

46.76

145.83

0.88

 

0.46

 

Zhejiang

147.62

146.2

20.2

77.76

0.72

0.03

0.71

0.01

Anhui

68.38

68.04

22.68

37.43

0.04

0.02

0.29

 

Fujian

47.93

46.56

13.96

23.36

0.85

0.36

0.53

0.27

Jiangxi

30.65

30.64

14.05

15.91

 

 

0.01

 

Shandong

159.1

157.84

37.47

94.74

0.91

0.06

0.34

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

93.74

93.29

39.39

46.08

0.13

0.01

0.31

 

Hubei

86.18

85.75

39.85

39.26

0.39

0.01

0.04

 

Hunan

85.55

85.53

26.02

54.76

0.01

0.01

0.01

 

Guangdong

140.56

138.82

48.16

75.45

1.4

0.06

0.34

 

Guangxi

33.98

33.94

17.61

14.95

0.02

 

0.02

 

Hainan

10.66

10.65

5.55

4.88

 

 

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

80.46

80.16

15.57

40.16

0.2

0.01

0.1

 

Sichuan

167.25

167.08

56.69

89.26

0.17

0.06

 

 

Guizhou

23.37

23.36

14.29

7.93

0.02

0.02

 

 

Yunnan

56.11

55.99

17.93

31.52

0.11

 

0.01

 

Tibet

1.65

1.65

1.05

0.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

45.05

45.05

25.45

16.16

 

 

 

 

Gansu

30.94

30.92

10.63

15.87

0.01

0.01

0.01

 

Qinghai

8.39

8.38

4.86

2.61

0.01

 

 

 

Ningxia

8.07

8.04

3.85

2.53

0.01

 

0.01

 

Xinjiang

22.14

22.13

14.46

6.42

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)Number of staff and workers refers to the annual average number.