13-10 MAIN INDICATORS ON ECONOMIC BENIFIT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES WITH INDEPENDENT ACCOUNTING SYSTEM BY REGION (1998)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratio of

Ratio of

Assets-

Number of

Ratio of

Overall

Proportion

Region

Value Added

Total

Liability

Times of

Profits to

Labor

of Products

 

to Gross

Assets to

Ratio

Turnover of

Industrial

Productivity

Sold

 

Industrial

Industrial

(%)

Circulating

Cost

(yuan/

(%)

 

Output

Output

 

Fund

 

person-year)

 

 

Value (%)

Value (%)

 

(times/year)

(%)

 

 

National Total

28.67

7.12

63.74

1.41

2.35

31346.86

96.52

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

28.90

5.81

61.63

1.15

2.81

41686.80

98.02

Tianjin

21.88

6.35

64.07

1.43

3.00

32066.12

97.94

Hebei

32.70

7.60

63.13

1.52

3.76

30274.33

97.74

Shanxi

36.07

5.22

64.33

0.99

0.92

19221.37

96.28

Inner Mongolia

38.74

5.26

63.64

1.02

0.57

22906.09

97.21

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

27.26

4.86

65.55

1.17

-0.53

24154.85

97.07

Jilin

28.99

5.13

70.75

1.00

-0.33

20863.56

94.88

Heilongjiang

44.68

8.85

68.13

1.14

5.33

30726.48

95.83

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

25.68

7.10

54.44

1.38

3.80

55525.30

98.08

Jiangsu

23.80

7.33

62.25

1.73

2.10

33120.72

95.96

Zhejiang

23.36

9.60

58.88

1.76

3.99

34956.03

95.34

Anhui

30.05

6.34

64.87

1.39

-0.46

24079.16

96.01

Fujian

29.52

7.88

56.10

1.76

3.13

38250.11

95.52

Jiangxi

28.39

5.11

72.48

1.12

-1.13

17490.95

96.20

Shandong

29.51

8.94

64.34

1.75

4.18

34474.00

96.59

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

31.95

7.42

67.26

1.39

2.66

25491.73

97.17

Hubei

32.87

6.75

65.84

1.42

1.90

32732.40

96.43

Hunan

33.89

8.49

71.04

1.34

0.28

23387.57

96.96

Guangdong

25.10

6.92

62.19

1.59

2.52

44551.24

96.52

Guangxi

29.80

5.71

69.10

1.39

-1.34

25732.75

96.01

Hainan

25.94

6.58

73.24

1.26

1.08

36393.55

95.21

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

27.35

4.96

68.33

1.08

-2.43

18016.96

97.19

Sichuan

30.91

6.94

64.95

1.13

2.24

23458.36

94.75

Guizhou

35.79

7.14

68.06

0.87

0.38

24922.26

93.95

Yunnan

50.87

17.48

56.93

1.30

8.82

57645.32

97.67

Tibet

54.92

6.22

33.57

1.14

 

26161.84

87.99

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

30.88

4.76

71.53

0.99

-1.31

20031.02

95.79

Gansu

31.42

4.24

67.17

1.05

-2.58

22025.35

95.48

Qinghai

34.45

3.44

74.79

0.94

-5.49

26815.83

95.58

Ningxia

31.48

4.82

69.38

1.04

-1.52

22040.35

95.19

Xinjiang

39.88

5.91

68.41

1.15

-1.05

35594.52

97.13