12-21 OUTPUT OF LIVESTOCK, POULTRY, SMALL ANIMALS AND FISHERY PER RURAL HOUSHOLD

Data in this table are obtained from the sample surveys on rural households.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit:kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pork

Mutton

 

 

Poultry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Year Region

Slaught-

Slaught-

Wool

Milk

Slaught-

Poultry

Honey

Silkworm

Fishery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ered by

ered by

 

 

ered by

 

 

Cocoons

Products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peasants

Peasants

 

 

Peasants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Themselves

Themselves

 

 

Themselves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

& Sold

& Sold

 

 

& Sold

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980

91.44

2.51

 

 

 

11.55

0.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1985

111.51

4.38

1.18

10.94

11.24

21.23

0.34

1.80

11.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990

111.85

5.57

1.55

13.59

10.58

20.02

0.24

2.86

12.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1991

123.06

6.15

1.29

15.11

12.00

24.75

0.34

3.15

16.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1992

125.86

6.02

1.08

15.66

11.40

25.64

0.28

3.34

17.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993

134.23

5.19

1.19

14.31

15.40

25.73

0.21

3.60

16.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994

131.86

5.08

1.07

13.13

15.48

27.78

0.17

3.90

16.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995

132.03

5.47

1.16

13.56

15.98

27.96

0.16

3.69

16.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996

145.72

8.53

1.42

16.71

17.28

22.44

0.09

2.54

18.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997

144.71

10.06

1.40

18.42

21.20

29.71

0.11

2.52

19.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998

143.45

9.63

1.19

17.55

19.47

28.55

0.11

3.02

22.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

52.19

2.96

 

0.16

6.19

5.59

0.08

23.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tianjin

209.82

0.12

 

 

8.99

32.30

 

59.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebei

77.45

5.64

3.05

17.21

11.28

67.45

 

0.01

14.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanxi

47.26

12.23

4.19

7.66

2.63

31.98

0.79

1.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inner Mongolia

118.33

93.64

188.24

44.89

4.45

25.30

0.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

166.51

2.68

2.78

1.09

26.09

40.14

0.08

7.05

78.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jilin

52.91

0.70

 

0.27

9.86

39.89

0.05

0.05

1.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heilongjiang

70.14

2.48

2.84

54.08

15.80

47.11

0.08

0.01

9.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

60.81

2.52

 

 

7.14

12.63

 

10.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiangsu

140.11

3.76

 

6.50

35.58

45.45

...

7.30

34.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhejiang

104.30

2.93

0.06

9.19

10.86

10.42

0.33

22.63

29.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhui

131.89

2.70

 

...

20.36

19.34

 

8.71

8.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fujian

169.04

0.51

 

1.19

49.10

24.14

0.01

47.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiangxi

252.20

0.21

 

...

19.15

15.69

0.75

0.15

38.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shandong

123.92

6.00

0.25

5.80

28.59

52.23

0.07

2.91

2.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

109.90

6.70

...

0.39

7.82

40.89

0.08

3.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubei

175.16

0.66

 

 

16.52

59.13

0.05

1.75

43.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hunan

263.14

1.27

 

 

15.02

14.48

0.01

26.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guangdong

181.56

0.02

 

1.20

73.04

6.69

0.15

2.21

154.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guangxi

235.11

3.73

 

0.01

50.45

4.24

0.05

3.63

19.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hainan

139.62

3.63

 

 

45.09

23.31

0.01

79.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

234.17

1.61

 

 

12.36

19.02

0.12

10.59

10.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sichuan

238.84

1.75

0.36

1.70

22.96

20.48

0.08

4.55

9.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guizhou

178.99

2.47

0.60

 

7.79

9.10

0.05

0.36

1.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yunnan

189.29

4.08

0.35

30.45

13.70

9.35

0.14

1.28

6.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tibet

22.99

59.69

114.98

359.25

0.83

7.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

74.04

7.78

10.07

43.26

4.47

13.73

0.04

1.64

0.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gansu

79.62

11.54

17.36

 

4.15

11.14

0.01

0.45

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qinghai

70.36

79.43

225.20

145.56

1.22

4.03

0.02

12.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ningxia

77.00

29.54

40.69

538.41

29.64

76.79

0.01

0.74

17.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xinjiang

10.18

81.22

54.00

42.53

7.39

8.78

 

1.58

0.48