12-10 WATER CONSERVANCY FACILITIES AND AREA WITH FLOOD PREVENTION MEASURES AND IMPROVED AREA OF SALINE-ALKALINE LAND BY REGION (1997)

 

Numder of

Capacity of

Area with Flood

Percentage to

Improved Area

Precentage to

Region

Reservoirs

Reservoirs

Prevention Measures

Total Area

of Saline-

Total Area of

 

 

(100 million

(10 000

Liable to

Alkaline Land

Saline-Alkaline

 

 

cu.m)

hectares)

Flood

(1 000 hectares)

Land (%)

National Total

84837

4583.4

2052.6

83.5

5612.3

72.7

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

84

93.5

15.9

94.6

42.9

92.3

Tianjin

105

26.9

40.4

98.1

213.0

91.3

Hebei

1122

149.4

163.3

87.6

807.5

79.3

Shanxi

757

44.1

8.9

78.7

209.2

61.2

Inner Mongolia

443

74.0

25.7

61.6

291.9

55.3

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

922

306.6

98.0

97.4

329.2

85.6

Jilin

1324

306.8

100.3

89.5

135.8

49.5

Heilongjiang

568

78.3

299.4

71.1

196.7

34.7

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

 

 

6.5

91.1

29.9

86.7

Jiangsu

917

189.2

275.6

94.1

668.0

91.4

Zhejiang

3697

345.5

46.9

88.7

4.1

62.1

Anhui

4822

185.0

208.7

87.2

98.5

87.4

Fujian

2949

79.2

11.1

52.0

21.6

55.3

Jiangxi

9673

264.5

33.2

70.0

 

 

Shandong

5676

192.0

252.4

85.5

892.9

86.1

 

 

 

 

 

 

 

Henan

2389

267.3

178.9

84.8

672.8

84.2

Hubei

5827

502.7

119.1

88.2

 

 

Hunan

13327

295.2

44.9

85.3

 

 

Guangdong

6439

380.5

49.8

84.9

 

 

Guangxi

4393

225.0

19.7

53.7

97.6

32.7

Hainan

999

93.2

1.0

93.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

2725

35.2

1.4

 

 

 

Sichuan

6616

86.5

8.2

48.0

0.5

19.6

Guizhou

1907

72.2

4.3

47.1

 

 

Yunnan

4973

78.2

20.7

80.0

3.8

64.8

Tibet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

1069

41.0

13.3

87.0

61.9

74.0

Gansu

289

86.1

1.2

36.4

77.2

58.7

Qinghai

145

5.3

 

 

9.9

50.1

Ningxia

195

18.4

 

 

68.9

79.5

Xinjiang

485

61.3

3.8

60.5

678.5

71.9