11-1 NUMBER OF CITIES (1998)

Unit:number

 

 

 

 

 

 

Region

Total

Grouped by Non-agricultural Population in Urban Districts

2 Million and Over

1 Million- 2 Million

0.5 Million- 1 Million

0.2 Million- 0.5 Million

Under 0.2 Million

National Total

668

13

24

48

205

378

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

1

1

 

 

 

 

Tianjin

1

1

 

 

 

 

Hebei

34

 

3

2

6

23

Shanxi

22

 

1

1

5

15

Inner Mongolia

20

 

1

1

6

12

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

31

2

2

5

8

14

Jilin

28

1

1

 

11

15

Heilongjiang

31

1

1

6

10

13

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

1

1

 

 

 

 

Jiangsu

44

1

1

3

17

22

Zhejiang

35

 

1

2

5

27

Anhui

22

 

1

3

9

9

Fujian

23

 

1

1

4

17

Jiangxi

21

 

1

 

7

13

Shandong

48

 

3

5

19

21

 

 

 

 

 

 

 

Henan

38

 

2

5

9

22

Hubei

36

1

 

3

14

18

Hunan

29

 

1

3

8

17

Guangdong

54

1

 

3

28

22

Guangxi

19

 

 

3

2

14

Hainan

9

 

 

 

2

7

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

5

1

 

 

2

2

Sichuan

31

1

 

 

13

17

Guizhou

13

 

1

1

2

9

Yunnan

16

 

1

 

2

13

Tibet

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

13

1

 

 

5

7

Gansu

14

 

1

 

2

11

Qinghai

3

 

 

1

 

2

Ningxia

5

 

 

 

2

3

Xinjiang

19

 

1

 

7

11