10-22 PER CAPITA CONSUMPTION OF CLOTHING IN RURAL HOUSEHOLDS BY REGION (1998)

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotton

Chemical

Woolen

Silk and

Knitting Wool and

Rubber, Gymshoes and

Region

Cloth

Fiber Cloth

Fabric

Satin

Woolen Knitwear

Leather Shoes

 

(m)

(m)

(m)

(m)

(kg)

(pair)

National Total

0.32

1.57

0.05

0.02

0.12

0.66

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

0.96

2.08

0.05

0.02

0.24

0.78

Tianjin

0.96

1.39

0.06

0.14

0.32

0.76

Hebei

0.51

2.31

0.02

0.01

0.15

0.46

Shanxi

0.39

1.96

0.02

0.02

0.12

0.50

Inner Mongolia

0.51

1.90

0.06

0.25

0.12

0.54

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

0.49

1.90

0.06

0.01

0.16

0.84

Jilin

0.28

1.26

0.01

...

0.17

0.85

Heilongjiang

0.25

1.28

0.03

0.01

0.15

0.74

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

0.52

1.54

0.11

0.03

0.18

0.68

Jiangsu

0.28

1.75

0.11

0.01

0.13

0.67

Zhejiang

0.29

1.84

0.11

0.01

0.13

0.78

Anhui

0.26

1.34

0.03

0.02

0.12

0.63

Fujian

0.15

0.82

0.04

...

0.07

0.52

Jiangxi

0.12

1.56

0.02

...

0.08

0.70

Shandong

0.73

2.08

0.06

0.01

0.21

0.55

 

 

 

 

 

 

 

Henan

0.21

1.86

0.02

...

0.15

0.36

Hubei

0.22

1.39

0.02

0.01

0.12

0.81

Hunan

0.14

1.68

0.02

...

0.07

0.85

Guangdong

0.13

1.19

0.01

...

0.02

0.61

Guangxi

0.14

1.38

...

 

0.03

0.52

Hainan

0.19

0.96

...

 

0.01

0.61

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

0.16

1.03

0.03

0.01

0.08

0.84

Sichuan

0.21

1.20

0.02

...

0.07

0.84

Guizhou

0.35

0.96

0.02

0.01

0.08

1.00

Yunnan

0.22

1.18

0.24

...

0.11

0.69

Tibet

0.98

0.40

0.18

0.03

0.11

1.23

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

0.39

1.85

0.02

0.02

0.14

0.46

Gansu

0.28

1.12

0.03

0.01

0.12

0.38

Qinghai

0.50

1.89

0.04

0.29

0.09

0.78

Ningxia

0.21

2.51

0.03

0.01

0.13

0.54

Xinjiang

0.60

2.14

0.33

0.17

0.20

1.12