9-5 CONSUMER PRICE INDICES AND RETAIL PRICE INDICES OF COMMODITIES BY REGION

(preceding year=100)

 

 

 

 

 

 

 

Consumer Price Index

Retail Price Index of commodities

Region

Province

Urban Areas

Rural Areas

Province

Urban Areas

Rural Areas

1994

124.1

125.0

123.4

121.7

120.9

122.9

1995

117.1

116.8

117.5

114.8

113.5

116.4

1996

108.3

108.8

107.9

106.1

105.8

106.4

1997

102.8

103.1

102.5

100.8

100.8

100.7

1998

99.2

99.4

99.0

97.4

97.4

97.6

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

102.4

 

 

98.3

 

 

Tianjin

99.5

 

 

96.6

 

 

Hebei

98.4

98.7

98.1

97.7

97.9

97.3

Shanxi

98.6

98.7

98.5

97.0

96.9

97.0

Inner Mongolia

99.3

99.3

99.2

98.1

98.1

98.0

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

99.3

99.8

98.7

97.6

97.6

97.4

Jilin

99.2

99.3

99.0

97.9

97.9

97.7

Heilongjiang

100.4

100.9

99.7

98.4

98.5

98.2

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

100.0

 

 

95.1

 

 

Jiangsu

99.4

100.0

99.0

98.2

98.2

98.1

Zhejiang

99.7

100.5

99.3

98.4

98.4

98.4

Anhui

100.0

100.3

99.9

98.1

98.4

98.0

Fujian

99.7

100.0

99.5

98.5

98.3

98.9

Jiangxi

101.0

101.0

101.0

98.8

98.5

98.9

Shandong

99.4

99.7

99.0

97.1

97.1

97.2

 

 

 

 

 

 

 

Henan

97.5

97.9

97.1

96.6

96.6

96.5

Hubei

98.4

97.9

99.0

97.1

96.3

98.0

Hunan

100.2

100.5

100.1

97.9

98.3

97.4

Guangdong

98.2

98.3

98.1

97.0

96.9

97.2

Guangxi

97.0

97.1

96.8

96.3

96.7

95.9

Hainan

97.3

97.6

96.6

96.5

96.3

96.8

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

96.4

 

 

94.5

 

 

Sichuan

99.6

99.8

99.5

97.7

97.7

97.6

Guizhou

100.1

100.5

99.6

98.9

98.9

98.8

Yunnan

101.7

102.4

101.1

99.2

98.8

99.6

Tibet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

98.4

97.7

99.3

96.2

95.6

97.5

Gansu

99.0

99.0

98.9

98.1

98.0

98.3

Qinghai

100.7

100.6

101.0

99.6

99.7

99.6

Ningxia

100.0

100.0

99.8

97.5

97.3

97.9

Xinjiang

100.2

99.9

100.8

99.7

99.6

99.9