5-25 SITUATIONS IN EMPLOYMENT SERVICES OF LABOUR DEPARTMENTS BY REGION(END OF 1998)

Unit10 000 Person time

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of

 

 

Region

Total

 

 

Total

 

Persons

 

 

 

Number of

Registered

 

Number of

Job

Actually

Former

Rural

 

Registered

Persons in

Rural

Job

Vacancies

Employed

Unemplo-

Labour

 

Persons

This Year

Labour

Vacancies

Registered

 

yees

Force

 

 

 

Force

Registered

in This Year

 

 

 

National Total

1863.4

1184.3

490.3

1170.0

934.2

798.8

262.1

393.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

45.6

45.6

16.5

43.2

43.2

26.5

6.9

10.5

Tianjin

88.6

64.8

0.2

47.3

27.5

12.3

3.8

0.2

Hebei

64.5

41.8

25.1

43.4

35.4

34.4

6.2

21.3

Shanxi

32.4

20.2

9.5

23.0

18.5

20.9

5.4

11.4

Inner Mongolia

40.0

23.6

9.9

25.9

23.9

21.7

10.1

9.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

102.4

69.7

15.2

52.3

44.1

40.7

16.8

10.6

Jilin

42.2

30.0

9.3

32.9

28.3

28.7

12.5

9.2

Heilongjiang

63.0

29.0

11.0

36.0

29.0

30.0

13.0

4.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

46.5

30.6

1.8

54.3

37.3

10.9

17.8

1.4

Jiangsu

104.7

59.9

19.7

63.6

51.9

46.3

18.1

18.3

Zhejiang

194.3

110.1

77.0

121.8

89.2

67.3

12.6

47.8

Anhui

56.0

31.2

19.4

33.3

27.9

26.3

6.9

16.9

Fujian

71.5

49.4

32.2

44.4

38.0

30.9

7.1

19.1

Jiangxi

47.1

18.0

7.0

18.3

13.0

13.9

6.4

5.3

Shandong

115.1

72.1

33.5

73.7

58.7

57.7

19.2

32.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

99.0

63.1

41.1

68.2

59.6

56.9

9.7

37.9

Hubei

87.2

49.5

11.7

52.7

39.5

42.5

18.7

10.8

Hunan

109.9

62.7

24.4

58.9

44.1

34.6

9.2

19.2

Guangdong

138.6

95.0

25.4

78.0

47.7

38.6

12.3

20.3

Guangxi

40.4

35.5

20.3

28.2

26.3

19.8

5.7

12.8

Hainan

33.5

22.9

2.8

14.3

11.0

9.3

4.3

3.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

19.2

13.9

4.4

12.5

11.5

8.3

4.0

2.5

Sichuan

40.7

32.2

12.1

32.1

29.9

26.8

11.8

10.7

Guizhou

21.0

12.7

6.2

13.2

12.3

10.9

3.4

6.5

Yunnan

30.4

25.1

17.3

26.1

25.4

24.9

5.8

18.1

Tibet

0.4

0.1

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

55.3

29.4

10.0

22.0

16.1

14.9

3.5

7.2

Gansu

16.9

10.6

4.0

11.6

10.7

10.5

4.7

4.0

Qinghai

17.8

16.8

14.3

16.8

16.7

16.4

1.3

14.2

Ningxia

8.1

4.4

1.9

5.8

4.5

3.6

1.3

1.7

Xinjiang

31.2

14.8

7.3

16.6

13.5

12.4

3.8

6.4