5-15 NUMBER OF EMPLOYED PERSONS IN PRIVATE ENTERPRISES BY REGION (END OF 1998)

Unit:10 000 households,10 000 persons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Urban Areas

Rural Areas

Region

Number of

Number of Employed Persons

Number of

Number of Employed Persons

Number of

Number of Employed Persons

 

Households

 

# Employers

Households

 

# Employers

Households

 

# Employers

National Total

120.1

1709.1

263.8

75.5

972.6

176.0

44.6

736.5

87.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

0.8

8.6

0.9

0.5

4.6

0.6

0.3

4.0

0.4

Tianjin

2.5

28.5

5.6

1.8

19.2

4.0

0.7

9.3

1.6

Hebei

7.1

148.5

15.7

2.1

36.9

4.8

5.0

111.6

11.0

Shanxi

2.5

41.6

6.5

1.7

24.8

4.4

0.8

16.9

2.1

Inner Mongolia

1.8

29.0

5.1

1.5

23.0

4.3

0.3

5.9

0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

6.1

86.8

10.8

4.4

57.8

8.4

1.6

29.0

2.3

Jilin

2.5

33.9

3.8

1.9

26.9

3.1

0.6

7.0

0.7

Heilongjiang

3.3

40.6

6.1

2.4

30.0

5.0

0.9

10.6

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

9.5

94.0

18.9

5.5

52.5

11.4

4.0

41.6

7.5

Jiangsu

10.8

133.7

20.2

5.0

59.3

10.7

5.7

74.4

9.5

Zhejiang

10.0

152.9

19.4

4.2

57.2

8.8

5.8

95.7

10.6

Anhui

2.9

42.6

7.1

1.9

26.2

4.9

0.9

16.3

2.2

Fujian

3.5

49.4

8.5

2.3

28.9

5.3

1.2

20.6

3.2

Jiangxi

2.2

39.0

5.6

1.4

23.6

3.6

0.8

15.4

2.0

Shandong

9.8

142.2

21.0

5.9

78.5

13.3

3.9

63.8

7.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

4.1

55.3

10.8

2.4

25.8

6.8

1.6

29.4

4.0

Hubei

4.9

76.7

11.1

3.2

44.2

7.5

1.6

32.5

3.5

Hunan

2.6

53.8

8.0

1.8

36.9

5.4

0.8

16.9

2.6

Guangdong

14.1

176.8

30.9

10.9

126.4

25.2

3.3

50.4

5.7

Guangxi

1.6

22.7

3.9

1.2

16.5

3.1

0.4

6.2

0.8

Hainan

1.7

15.1

4.2

1.6

13.7

3.9

0.1

1.3

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

2.3

37.5

5.6

1.8

27.3

4.6

0.5

10.2

1.1

Sichuan

3.8

60.9

10.1

2.5

37.9

7.6

1.4

23.0

2.6

Guizhou

1.6

20.9

4.5

1.4

16.1

3.9

0.2

4.8

0.6

Yunnan

1.4

25.9

3.0

1.0

16.5

2.3

0.4

9.4

0.7

Tibet

...

0.4

...

...

0.3

...

...

0.1

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

3.4

47.4

8.0

2.5

30.0

6.1

1.0

17.4

1.9

Gansu

1.2

17.7

3.2

0.9

12.5

2.5

0.3

5.2

0.7

Qinghai

0.4

4.8

0.9

0.3

3.2

0.7

0.1

1.6

0.1

Ningxia

0.5

7.3

1.1

0.4

4.3

0.9

0.1

3.0

0.3

Xinjiang

1.3

14.7

3.5

1.0

11.7

3.0

0.2

3.0

0.5