3-14 GROSS CAPITAL FORMATION AND IT'S COMPOSITION BY REGION (1998)

Data in value terms in this table are calculated at current prices.

 

 

 

 

 

Region

Gross Capital Formation

Total=100

 

 

 

 

 

 

 

 

(100 million yuan)

Gross Fixed Capital Formation

Changes in Inventories

Gross Fixed Capital Formation

Changes in Inventories

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

1396.40

1171.90

224.50

83.9

16.1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tianjin

729.69

640.15

89.54

87.7

12.3

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebei

2059.17

1665.10

394.07

80.9

19.1

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanxi

770.69

562.00

208.69

72.9

27.1

 

 

 

 

 

 

 

 

Inner Mongolia

525.13

350.20

174.93

66.7

33.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

1225.99

1069.57

156.42

87.2

12.8

 

 

 

 

 

 

 

 

Jilin

613.91

442.28

171.63

72.0

28.0

 

 

 

 

 

 

 

 

Heilongjiang

1097.35

865.34

232.01

78.9

21.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

1975.94

1804.81

171.13

91.3

8.7

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiangsu

3321.44

2642.29

679.15

79.6

20.4

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhejiang

2482.45

1848.00

634.45

74.4

25.6

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhui

1117.86

822.73

295.13

73.6

26.4

 

 

 

 

 

 

 

 

Fujian

1577.67

1145.35

432.32

72.6

27.4

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiangxi

702.45

520.82

181.63

74.1

25.9

 

 

 

 

 

 

 

 

Shandong

3463.15

2347.02

1116.13

67.8

32.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

1870.67

1414.85

455.82

75.6

24.4

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubei

1659.35

1238.90

420.45

74.7

25.3

 

 

 

 

 

 

 

 

Hunan

1132.06

846.37

285.69

74.8

25.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Guangdong

3051.96

2651.24

400.72

86.9

13.1

 

 

 

 

 

 

 

 

Guangxi

650.55

573.10

77.45

88.1

11.9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hainan

202.71

173.48

29.23

85.6

14.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

599.06

516.31

82.75

86.2

13.8

 

 

 

 

 

 

 

 

Sichuan

1425.84

1185.21

240.63

83.1

16.9

 

 

 

 

 

 

 

 

Guizhou

369.01

339.60

29.41

92.0

8.0

 

 

 

 

 

 

 

 

Yunnan

770.13

689.35

80.78

89.5

10.5

 

 

 

 

 

 

 

 

Tibet

35.77

30.46

5.31

85.2

14.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

641.76

573.49

68.27

89.4

10.6

 

 

 

 

 

 

 

 

Gansu

369.48

239.25

130.23

64.8

35.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Qinghai

129.45

116.38

13.07

89.9

10.1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ningxia

127.51

108.65

18.86

85.2

14.8

 

 

 

 

 

 

 

 

Xinjiang

685.84

543.78

142.06

79.3

20.7