3-10 STRUCTURE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT BY REGION (1998)

Datas in value terms are calculated at current prices.

 

 

 

 

 

Region

Gross Domestic Product

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 million yuan)

Compensation of Laborers

Depreciation of Fixed Assets

Net Taxes on Production

Operating Surplus

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

2011.31

979.90

384.94

274.07

372.40

 

 

 

 

 

 

 

 

Tianjin

1336.38

708.79

209.05

184.15

234.39

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebei

4256.01

2253.94

568.08

442.10

991.89

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanxi

1601.11

817.33

200.09

221.32

362.37

 

 

 

 

 

 

 

 

Inner Mongolia

1192.29

783.40

166.54

101.72

140.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

3881.73

1974.25

616.74

423.51

867.23

 

 

 

 

 

 

 

 

Jilin

1557.78

978.74

251.39

179.31

148.34

 

 

 

 

 

 

 

 

Heilongjiang

2832.84

1357.37

411.97

495.69

567.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

3688.20

1279.41

489.77

798.64

1120.38

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiangsu

7199.95

3664.08

1034.88

866.25

1634.74

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhejiang

4987.50

2349.89

487.00

574.80

1575.81

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhui

2805.45

1486.85

368.75

400.25

549.60

 

 

 

 

 

 

 

 

Fujian

3330.18

1718.09

397.48

337.64

876.97

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiangxi

1851.98

1152.11

251.60

186.70

261.57

 

 

 

 

 

 

 

 

Shandong

7162.20

3262.63

1317.45

977.66

1604.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

4356.60

2653.74

597.37

485.73

619.76

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubei

3704.21

2260.41

613.56

483.91

346.33

 

 

 

 

 

 

 

 

Hunan

3211.40

2032.01

415.79

387.73

375.87

 

 

 

 

 

 

 

 

Guangdong

7919.12

4224.82

1251.72

1276.98

1165.60

 

 

 

 

 

 

 

 

Guangxi

1903.04

1292.33

188.03

197.86

224.82

 

 

 

 

 

 

 

 

Hainan

438.92

260.06

68.01

50.51

60.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

1429.26

809.23

207.25

194.82

217.96

 

 

 

 

 

 

 

 

Sichuan

3580.26

2098.74

574.33

418.13

489.06

 

 

 

 

 

 

 

 

Guizhou

841.88

553.68

98.53

143.35

46.32

 

 

 

 

 

 

 

 

Yunnan

1793.90

806.15

215.43

477.53

294.79

 

 

 

 

 

 

 

 

Tibet

91.18

56.50

27.87

4.32

2.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

1381.53

792.08

197.14

194.58

197.73

 

 

 

 

 

 

 

 

Gansu

869.75

456.83

108.19

135.06

169.67

 

 

 

 

 

 

 

 

Qinghai

220.16

137.45

34.95

20.66

27.10

 

 

 

 

 

 

 

 

Ningxia

227.46

136.27

37.46

35.69

18.04

 

 

 

 

 

 

 

 

Xinjiang

1116.67

651.87

189.88

121.68

153.24