2-10 GEOGRAPHIC DISTRIBUTION OF MINORITY NATIONALITIES

 

 

Figures of population are obtained from the Population Census in 1990.

 

 

 

 

Nationality

Main Geographic Distribution

Population

 

 

 

 

(person)

 

 

Mongolian

Inner Mongolia,Liaoning,Jilin,Hebei,

4802407

 

 

 

Heilongjiang and Xinjiang

 

 

 

Hui

Ningxia,Gansu,Henan,Xinjiang,Qinghai,

8612001

 

 

 

Yunnan,Hebei,Shandong,Anhui,Liaoning,

 

 

 

 

Beijing,Inner Mongolia,Tianjin,

 

 

 

 

Heilongjiang,Shaanxi,Guizhou,Jilin,

 

 

 

 

Jiangsu and Sichuan

 

 

 

Tibetan

Tibet,Sichuan,Qinghai,Gansu and Yunnan

4593072

 

 

Uygur

Xinjiang

7207024

 

 

Miao

Guizhou,Hunan,Yunnan,Guangxi,Chongqing,

7383622

 

 

 

Hubei and Sichuan

 

 

 

Yi

Yunnan,Sichuan and Guizhou

6578524

 

 

Zhuang

Guangxi Yunnan and Guangdong

15555820

 

 

Bouyei

Guizhou

2548294

 

 

Korean

Jilin,Heilongjiang and Liaoning

1923361

 

 

Man

Liaoning,Hebei,Heilongjiang,Jilin,

9846776

 

 

 

Inner Mongolia and Beijing

 

 

 

Dong

Guizhou,Hunan and Guangxi

2508624

 

 

Yao

Guangxi,Hunan,Yunnan and Guangdong

2137033

 

 

Bai

Yunnan,Guizhou and Hunan

1598052

 

 

Tujia

Hunan,Hubei,Chongqing and Guizhou

5725049

 

 

Hani

Yunnan

1254800

 

 

Kazak

Xinjiang

1110758

 

 

Dai

Yunnan

1025402

 

 

Li

Hainan

1112498

 

 

Lisu

Yunnan and Sichuan

574589

 

 

Va

Yunnan

351980

 

 

She

Fujian,Zhejiang,Jiangxi and Guangdong

634700

 

 

Gaoshan

Taiwan and Fujian

2877

 

 

Lahu

Yunnan

411545

 

 

Shui

Guizhou and Guangxi

347116

 

 

Dongxiang

Gansu and Xinjiang

373669

 

 

Naxi

Yunnan

277750

 

 

Jingpo

Yunnan

119276

 

 

Kirgiz

Xinjiang

143537

 

 

Tu

Qinghai and Gansu

192568

 

 

Daur

Inner Mongolia and Heilongjiang

121463

 

 

Mulam

Guangxi

160648

 

 

Qiang

Sichuan

198303

 

 

Blang

Yunnan

82398

 

 

Salar

Qinghai

87546

 

 

Maonan

Guangxi

72370

 

 

Gelo

Guizhou

438192

 

 

Xibe

Liaoning and Xinjiang

172932

 

 

Achang

Yunnan

27718

 

 

Primi

Yunnan

29721

 

 

Tajik

Xinjiang

33223

 

 

Nu

Yunnan

27190

 

 

Uzbek

Xinjiang

14763

 

 

Russian

Xinjiang and Heilongjiang

13500

 

 

Ewenki

Inner Mongolia

26379

 

 

Deang

Yunnan

15461

 

 

Baoan

Gansu

11683

 

 

Yugur

Gansu

12293

 

 

Jing

Guangxi

18749

 

 

Tatar

Xinjiang

5064

 

 

Derung

Yunnan

5825

 

 

Oroqen

Heilongjiang and Inner Mongolia

7004

 

 

Hezhen

Heilongjiang

4254

 

 

Monba

Tibet

7498

 

 

Lhoba

Tibet

2322

 

 

Jino

Yunnan

18022