21-72 Basic Situation of Natural Protection Work by Region (1998)

 

Number of

Area of

Percentage of

Number of Farms

Cultivatable

Area of

Region

Nature

Nature

Nature Reserves

To Breed Rare

Farms of

Demonstration

 

Reserves

Reserves

in the Region

and Dying out

Rare Plants

Zone of

 

 

 

 

Animals

 

Ecology

National Total

926

76979015

7.64

1015

72

130

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

9

41990

2.5

4

2

2

Tianjin

6

109859

9.21

 

 

1

Hebei

8

103774

0.55

 

 

4

Shanxi

11

108216

0.69

 

 

 

Inner Mongolia

35

4053453

3.43

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

41

2023800

6.53

3

 

7

Jilin

35

1863941

9.95

22

11

4

Heilongjiang

89

2514122

5.54

58

20

22

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

1

45

0.01

 

 

 

Jiangsu

18

500976

4.77

9

3

7

Zhejiang

21

99429

0.98

3

1

6

Anhui

16

251215

1.82

6

1

8

Fujian

28

141313

0.95

 

 

9

Jiangxi

38

230055

1.37

 

3

4

Shandong

14

314326

1.91

1

1

6

 

 

 

 

 

 

 

Henan

19

216722

1.29

10

 

5

Hubei

27

543441

2.92

2

2

4

Hunan

50

656447

3.1

5

3

6

Guangdong

38

573583

2.56

6

5

5

Guangxi

67

1565704

6.48

846

 

3

Hainan

72

2680208

4.7

15

4

1

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

6

51322

0.62

3

 

2

Sichuan

50

2824819

5.78

3

1

9

Guizhou

29

287139

1.6

3

5

1

Yunnan

108

1953605

4.96

1

4

3

Tibet

13

32583832

27.2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

12

309895

1.5

2

 

2

Gansu

34

4976642

10.95

2

 

1

Qinghai

4

5022490

6.97

1

1

1

Ningxia

8

124336

2.4

10

5

1

Xinjiang

19

10252316

6.18

 

 

1