21-61 Environmental Protection Agencies and Persons Engaged by Region (End of 1998)

 

Number of

Total Number of

 

 

 

Region

Agencies

Staff & Workers

Scientific

Monitoring

Supervising and

 

(unit)

(person)

and Technical

Personnel

Administrative

 

 

 

Personnel

 

Personnel

National Total

9937

112626

54873

37467

23659

 

 

 

 

 

 

Beijing

60

1454

738

500

34

Tianjin

74

1573

776

615

142

Hebei

382

7002

3054

1283

947

Shanxi

483

6757

2829

2297

1181

Inner Mongolia

232

2701

1383

1029

235

 

 

 

 

 

 

Liaoning

481

4666

2451

1215

1418

Jilin

302

4176

2702

1431

1373

Heilongjiang

371

3891

1960

1441

945

 

 

 

 

 

 

Shanghai

82

2005

1090

808

392

Jiangsu

967

6553

3780

2177

1480

Zhejiang

285

3523

2194

1841

556

Anhui

332

3457

1707

1400

563

Fujian

310

2952

1556

992

659

Jiangxi

352

2870

1392

994

661

Shandong

598

9704

5108

2914

2371

 

 

 

 

 

 

Henan

615

10438

3298

3027

3007

Hubei

473

5733

2880

1817

1505

Hunan

483

4883

2142

1722

923

Guangdong

705

6932

3289

1979

1257

Guangxi

236

2633

1243

1031

357

Hainan

66

1110

264

339

238

 

 

 

 

 

 

Chongqing

134

1454

1214

484

360

Sichuan

400

3782

2066

1618

589

Guizhou

270

1681

1009

546

403

Yunnan

287

1811

1113

888

169

Tibet

21

152

25

41

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

390

3824

1288

1375

997

Gansu

241

2058

692

631

479

Qinghai

62

492

274

173

77

Ningxia

60

600

259

179

94

Xinjiang

183

1759

1097

680

247