21-16 Number of Health Institutions, Beds and Persons Engaged by Region (1998)

 

Health

 

Beds

 

Personnel

 

 

Region

Institutions

 

(10 000

 

(10 000

Medical Technical

 

 

(unit)

Hospitals

units)

Hospital Beds

persons)

Personnel

# Doctor

National Total

314097

67081

314.3

291.4

553.6

442.4

200.0

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

5722

676

6.9

6.7

16.3

11.6

5.2

Tianjin

3190

478

4.0

3.9

8.8

6.8

3.1

Hebei

20071

4503

16.6

14.5

26.7

21.8

10.4

Shanxi

8592

2626

11.0

10.4

18.0

15.1

7.2

Inner Mongolia

7517

1991

6.6

6.2

13.0

10.5

5.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

11710

2162

19.6

17.6

30.3

23.1

9.8

Jilin

6321

1428

9.3

8.7

17.5

13.6

5.9

Heilongjiang

7620

1981

12.0

11.4

22.7

17.5

7.6

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

5467

473

7.0

6.8

14.8

10.8

5.0

Jiangsu

13364

2610

17.0

15.9

32.6

25.7

11.6

Zhejiang

17457

3342

11.1

10.4

19.5

15.6

7.0

Anhui

7699

2992

12.4

11.5

18.8

15.3

6.8

Fujian

10159

1315

8.9

8.2

11.7

9.7

4.2

Jiangxi

8041

2305

9.2

8.3

14.9

12.1

5.3

Shandong

14642

3170

20.8

19.6

37.2

30.1

13.3

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

11774

2999

19.4

18.0

32.6

26.3

10.7

Hubei

11584

2082

14.4

13.0

30.2

24.0

10.1

Hunan

17737

3318

14.4

13.4

25.7

21.2

9.3

Guangdong

15435

2373

15.8

14.8

31.4

25.2

10.5

Guangxi

13888

1791

8.5

8.1

15.6

12.5

6.0

Hainan

2598

485

2.1

32.1

4.0

3.2

1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

9716

2438

6.6

5.9

10.9

8.9

4.3

Sichuan

31917

7676

19.1

17.0

30.8

25.1

12.7

Guizhou

9113

1877

5.8

5.4

10.1

8.4

4.4

Yunnan

11867

2137

9.6

8.7

14.7

11.9

5.9

Tibet

1307

876

0.7

0.6

1.1

0.9

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

10440

2779

9.5

9.1

16.2

13.1

6.3

Gansu

8977

1870

5.8

5.5

9.9

8.2

3.8

Qinghai

1903

591

1.7

1.6

2.6

2.1

1.0

Ningxia

1654

382

1.4

1.3

2.8

2.2

1.1