6-26 Number of above Quota Innovation Projects, Investment and Newly Increased Fixed by Region (1998)

 

Number of

Number of Projects

Rate of Projects

Investment

Newly Increased

Rate of Fixed

Region

Projects under

Completed

Completed and

Value (100

Percentage

Fixed Assets

Assets Put

 

Construction

and Put into Use

Put into Use%

million yuan)

%

(100 million yuan)

into Use %

National Total

1932

626

32.4

1301.33

100.0

983.70

75.6

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

114

29

25.4

128.12

9.8

68.58

53.5

Tianjin

66

33

50.0

44.75

3.4

47.93

107.1

Hebei

142

56

39.4

112.79

8.7

65.26

57.9

Shanxi

9

1

11.1

8.66

0.7

5.58

64.5

Inner Mongolia

42

5

11.9

14.63

1.1

7.91

54.1

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

96

28

29.2

111.30

8.6

110.53

99.3

Jilin

43

13

30.2

22.63

1.7

14.03

62.0

Heilongjiang

53

17

32.1

94.04

7.2

59.27

63.0

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

350

144

41.1

176.33

13.5

175.46

99.5

Jiangsu

66

17

25.8

38.20

2.9

25.18

65.9

Zhejiang

42

13

31.0

53.17

4.1

13.86

26.1

Anhui

56

20

35.7

23.24

1.8

15.96

68.7

Fujian

52

19

36.5

21.71

1.7

14.07

64.8

Jiangxi

12

1

8.3

5.76

0.4

3.91

67.8

Shandong

77

25

32.5

55.51

4.3

55.11

99.3

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

31

4

12.9

22.33

1.7

9.82

44.0

Hubei

58

20

34.5

49.39

3.8

31.14

63.1

Hunan

39

7

17.9

7.77

0.6

7.32

94.2

Guangdong

221

67

30.3

90.40

6.9

68.90

76.2

Guangxi

43

11

25.6

15.06

1.2

10.66

70.8

Hainan

8

3

37.5

0.92

0.1

0.82

89.7

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

35

8

22.9

6.94

0.5

8.01

115.4

Sichuan

52

12

23.1

45.61

3.5

32.63

71.5

Guizhou

55

21

38.2

22.40

1.7

15.55

69.4

Yunnan

70

19

27.1

52.20

4.0

48.05

92.1

Tibet

4

 

 

1.14

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

50

18

36.0

27.87

2.1

36.59

131.3

Gansu

4

 

 

8.05

0.6

11.69

145.1

Qinghai

9

2

22.2

4.78

0.4

6.09

127.5

Ningxia

3

1

33.3

0.41

 

0.27

65.5

Xinjiang

15

7

46.7

8.16

0.6

7.10

87.0

 

 

 

 

 

 

 

 

Not Classified by Region

15

5

33.3

27.09

2.1

6.43

23.7