14-28 CIVIL MOTOR VEHICLES

                                                                                                           

Year  Region

Total

(10 000)

Passenger Vehicles

Trucks

Other (10 000)

Vehicles (10 000)

Seats

(10 000)

Vehicles (10 000)

 

Capacity (10 000 tn)

 

#General Trucks

#General Truck Capacity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1978

135.84

25.90

 

100.17

 

 

 

 

1980

178.29

35.08

 

129.90

 

 

 

 

1985

321.12

79.45

1404.93

223.20

 

929.25

 

61.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1986

361.95

96.61

1642.15

246.57

 

1038.60

 

79.97

1987

408.07

111.46

1800.41

281.21

272.60

1236.62

1176.69

30.46

1988

464.39

130.38

2041.12

317.85

308.89

1349.87

1292.61

31.82

1989

511.32

146.43

2186.37

346.37

336.43

1480.76

1429.46

37.47

1990

551.36

162.19

2372.64

368.48

357.57

1519.40

1460.84

41.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1991

606.11

185.24

2631.56

398.62

386.67

1633.11

1572.67

51.87

1992

691.74

226.16

3103.63

441.45

427.86

1834.60

1760.37

68.72

1993

817.58

285.98

3940.08

501.00

483.27

2114.27

2006.34

90.59

1994

941.95

349.74

4843.91

560.33

543.86

2396.33

2280.30

115.07

1995

1040.00

417.90

5213.27

585.43

568.58

2370.93

2257.07

122.69

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing      

58.94

36.85

428.20

21.03

20.52

69.12

62.93

 

Tianjin      

26.80

8.94

78.95

17.05

16.64

58.53

56.05

2.99

Hebei        

72.64

23.56

329.85

44.46

42.86

226.76

214.29

...

Shanxi       

33.29

10.69

128.29

21.25

21.02

120.33

118.61

0.27

Inner Mongolia

22.12

8.58

109.68

13.11

12.85

57.91

56.92

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning     

63.90

25.93

455.54

36.14

34.55

162.76

154.25

2.86

Jilin        

23.61

10.48

81.44

11.12

10.68

37.66

35.43

1.05

Heilongjiang 

36.36

12.43

273.36

22.59

20.64

108.23

88.75

0.02

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai     

30.71

17.00

174.84

11.94

11.47

43.98

40.50

0.37

Jiangsu      

51.19

21.99

260.49

27.83

27.02

145.83

140.81

13.82

Zhejiang     

35.92

13.66

143.48

21.73

21.43

78.19

74.85

5.10

Anhui        

24.46

9.31

120.70

13.89

13.55

53.30

51.95

6.36

Fujian       

20.08

8.23

88.63

11.46

11.11

33.76

31.96

0.02

Jiangxi      

16.90

6.19

90.80

9.46

9.29

40.91

39.95

3.77

Shandong     

76.20

25.34

267.61

48.23

46.89

158.48

147.52

41.36

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan        

46.93

19.69

293.76

25.86

25.16

108.27

104.65

13.30

Hubei        

34.89

14.96

163.21

18.61

18.05

89.88

86.73

3.91

Hunan        

35.24

12.53

168.93

22.03

21.79

88.60

87.65

4.37

Guangdong    

114.73

44.73

384.56

67.07

66.23

231.02

225.84

5.29

Guangxi      

24.90

10.72

111.16

13.23

13.07

49.52

48.76

1.09

Hainan       

9.52

5.42

48.30

3.84

3.78

14.20

13.88

0.82

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Sichuan      

53.35

24.44

344.09

27.22

26.72

94.19

92.01

1.97

Guizhou      

15.89

5.41

73.77

9.70

9.61

32.16

31.72

0.51

Yunnan       

33.39

11.71

119.85

21.05

20.58

84.03

82.04

1.51

Tibet        

2.94

0.91

11.59

1.98

1.96

13.97

13.90

0.01

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi      

24.52

9.02

96.95

14.33

13.90

45.56

43.44

4.02

Gansu        

15.14

5.80

185.73

8.56

8.56

34.24

34.24

5.06

Qinghai      

5.76

2.37

24.61

3.18

3.12

15.08

14.67

0.78

Ningxia       

5.00

1.64

22.73

3.16

3.08

13.57

13.09

0.37

Xinjiang     

24.70

9.35

132.18

14.33

12.46

60.88

49.66

1.68