Income of Urban Households by Region (Third Quarter,2012)
National Bureau of Statistics of China2012-09-25 11:25
Number of Households

Average Household Size (Person)

Average Number of Persons Engaged Per Household

Average Total Income Per Capita (Yuan)

Disposable Income Per Capita (Yuan)

National Total

66056

2.86

1.49

20190

18427

Beijing

5000

2.73

1.43

30350

26948

Tianjin

1500

2.85

1.52

23886

21358

Hebei

2620

2.8

1.36

16319

15308

Shanxi

1810

2.79

1.3

16038

14802

Inner Mongolia

2350

2.8

1.5

18394

17198

Liaoning

4300

2.67

1.34

19364

17378

Jilin

1450

2.72

1.46

16147

15103

Heilongjiang

2248

2.65

1.27

14168

13017

Shanghai

1000

2.89

1.55

33623

30205

Jiangsu

5099

2.79

1.42

24682

22619

Zhejiang

4450

2.68

1.38

29248

26682

Anhui

2500

2.78

1.43

17536

15673

Fujian

2000

3.1

1.68

23410

21324

Jiangxi

1230

2.87

1.55

15616

14693

Shandong

3300

2.83

1.69

20643

18948

Henan

2298

2.85

1.5

16262

15188

Hubei

1900

2.89

1.48

17464

15910

Hunan

1250

2.88

1.4

16953

15896

Guangdong

3250

3.19

1.74

25767

22949

Guangxi

1340

3.06

1.63

17267

15812

Hainan

600

3.28

1.55

17034

15622

Chongqing

2050

2.87

1.48

18550

17179

Sichuan

2500

2.93

1.49

17032

15609

Guizhou

1720

3.01

1.45

15065

14081

Yunnan

1750

2.87

1.52

16951

15555

Tibet

800

3.32

1.59

14546

12900

Shaanxi

1500

2.86

1.47

16965

15603

Gansu

880

2.83

1.39

13523

12512

Qinghai

950

3.02

1.3

13685

12045

Ningxia

950

2.82

1.37

15455

13972

Xinjiang

1460

2.91

1.49

14653

12957

FAQs  |  About NBS  |  Contact Us  |  Copyright National Bureau of Statistics of China,2012