Income of Urban Households by Region ( First Quarter,2012)
National Bureau of Statistics of China2012-02-29 08:39
 

Number of Households

Average Household Size (Person)

Average Number of Persons Engaged Per Household

Average Total Income Per Capita (Yuan)

Disposable Income Per Capita (Yuan)

 

 

 

 

 

 

National Total

66059

2.86

1.49

7382

6796

 

 

 

 

 

 

Beijing

5000

2.73

1.44

10518

9427

Tianjin

1500

2.86

1.55

8532

7631

Hebei

2620

2.80

1.36

5535

5209

Shanxi

1810

2.79

1.31

5525

5107

Inner Mongolia

2350

2.80

1.51

6708

6356

 

 

 

 

 

 

Liaoning

4300

2.68

1.34

6547

5889

Jilin

1450

2.72

1.45

5371

5050

Heilongjiang

2249

2.66

1.27

4690

4310

 

 

 

 

 

 

Shanghai

1000

2.89

1.56

12444

11301

Jiangsu

5100

2.80

1.43

9591

8883

Zhejiang

4450

2.68

1.38

12152

11269

Anhui

2500

2.79

1.43

6306

5705

Fujian

2000

3.10

1.68

8810

8137

Jiangxi

1230

2.86

1.55

5528

5183

Shandong

3300

2.83

1.69

7107

6542

 

 

 

 

 

 

Henan

2300

2.86

1.50

5694

5340

Hubei

1900

2.90

1.48

6423

5900

Hunan

1250

2.88

1.40

6472

6134

Guangdong

3250

3.20

1.74

9726

8805

Guangxi

1340

3.06

1.65

6442

5955

Hainan

600

3.27

1.55

6419

5929

 

 

 

 

 

 

Chongqing

2050

2.88

1.48

7185

6710

Sichuan

2500

2.92

1.48

6258

5773

Guizhou

1720

3.00

1.46

5457

5125

Yunnan

1750

2.87

1.53

5951

5471

Tibet

800

3.32

1.59

4683

4138

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

1500

2.87

1.48

6113

5679

Gansu

880

2.82

1.39

4713

4384

Qinghai

950

3.06

1.31

4479

4049

Ningxia

950

2.82

1.37

5483

4965

Xinjiang

1460

2.91

1.49

5038

4488

 

 

 

 

 

 

FAQs  |  About NBS  |  Contact Us  |  Copyright National Bureau of Statistics of China,2012