Income of Urban Households by Region (Third Quarter, 2011)
National Bureau of Statistics of China2011-09-26 14:13
 

Number of Households

Average Household Size (Person)

Average Number of Persons Engaged Per Household

Average Total Income Per Capita (Yuan)

Disposable Income Per Capita (Yuan)

 

 

 

 

 

 

National Total

65660

2.87

1.48

17886

16301

 

 

 

 

 

 

Beijing

5000

2.71

1.39

27330

24164

Tianjin

1500

2.84

1.51

21634

19357

Hebei

2620

2.85

1.39

14523

13586

Shanxi

1810

2.81

1.30

14219

13084

Inner Mongolia

2350

2.81

1.50

16157

15098

 

 

 

 

 

 

Liaoning

4300

2.65

1.30

16982

15247

Jilin

1450

2.70

1.44

14249

13248

Heilongjiang

2249

2.64

1.27

12474

11450

 

 

 

 

 

 

Shanghai

1000

2.90

1.58

30391

27166

Jiangsu

5096

2.82

1.45

21813

19885

Zhejiang

4450

2.69

1.38

26208

23877

Anhui

2500

2.80

1.44

15461

13848

Fujian

2000

3.13

1.68

20709

18891

Jiangxi

1230

2.87

1.52

13728

12926

Shandong

3300

2.85

1.69

18295

16730

 

2304

2.88

1.48

14523

13540

Henan

 

 

 

 

 

Hubei

1900

2.90

1.47

15288

13971

Hunan

1250

2.90

1.34

14812

13952

Guangdong

3150

3.20

1.71

22806

20336

Guangxi

1340

3.09

1.66

15486

13986

Hainan

600

3.29

1.55

14991

13704

 

 

 

 

 

 

Chongqing

2050

2.88

1.45

16216

15097

Sichuan

2500

2.90

1.51

14930

13697

Guizhou

1720

2.98

1.43

13171

12360

Yunnan

1750

2.88

1.46

14861

13664

Tibet

800

3.31

1.58

13430

12009

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

1500

2.89

1.50

15004

13686

Gansu

880

2.81

1.36

11860

10932

Qinghai

650

3.02

1.32

12180

10506

Ningxia

950

2.79

1.34

13693

12261

Xinjiang

1460

2.92

1.49

12932

11354

 

 

 

 

 

 

FAQs  |  About NBS  |  Contact Us  |  Copyright National Bureau of Statistics of China,2012