Income of Urban Households by Region ( First Quarter,2011)
National Bureau of Statistics of China2011-03-06 16:08
 

Number of Households

Average Household Size (Person)

Average Number of Persons Engaged Per Household

Average Total Income Per Capita (Yuan)

Disposable Income Per Capita (Yuan)

 

 

 

 

 

 

National Total

65653

2.87

1.48

6472

5963

Beijing

5000

2.72

1.39

9460

8436

Tianjin

1500

2.85

1.52

7725

6901

Hebei

2620

2.86

1.40

4866

4577

Shanxi

1810

2.82

1.30

4903

4539

Inner Mongolia

2350

2.82

1.49

5816

5492

Liaoning

4300

2.65

1.30

5682

5145

Jilin

1450

2.71

1.45

4722

4414

Heilongjiang

2250

2.64

1.27

4141

3807

Shanghai

1000

2.91

1.59

11098

10028

Jiangsu

5094

2.83

1.45

8431

7787

Zhejiang

4450

2.69

1.39

10718

9974

Anhui

2500

2.81

1.44

5343

4856

Fujian

2000

3.13

1.68

7764

7170

Jiangxi

1230

2.89

1.52

4743

4494

Shandong

3300

2.85

1.69

6215

5725

Henan

2299

2.89

1.47

4972

4675

Hubei

1900

2.90

1.47

5553

5131

Hunan

1250

2.91

1.33

5616

5348

Guangdong

3150

3.21

1.71

8495

7695

Guangxi

1340

3.09

1.64

5655

5153

Hainan

600

3.29

1.55

5573

5152

Chongqing

2050

2.87

1.44

6273

5905

Sichuan

2500

2.89

1.51

5462

5055

Guizhou

1720

2.99

1.43

4587

4318

Yunnan

1750

2.89

1.46

5141

4750

Tibet

800

3.31

1.57

4330

3859

Shaanxi

1500

2.90

1.51

5286

4881

Gansu

880

2.81

1.36

4093

3795

Qinghai

650

3.02

1.32

4081

3686

Ningxia

950

2.78

1.33

4758

4261

Xinjiang

1460

2.92

1.48

4518

4034

 

 

 

 

 

 

FAQs  |  About NBS  |  Contact Us  |  Copyright National Bureau of Statistics of China,2012