Income of Urban Households by Region ( 1-3 Quarter,2010)
National Bureau of Statistics of China2010-09-15 10:04
 

Number of Households

Average Household Size (Person)

Average Number of Persons Engaged Per Household

Average Total Income Per Capita (Yuan)

Disposable Income Per Capita (Yuan)

 

 

 

 

 

 

National Total

65607

2.88

1.49

15756

14334

Beijing

5000

2.79

1.58

25007

21837

Tianjin

1500

2.87

1.52

19006

17015

Hebei

2520

2.85

1.39

12885

12099

Shanxi

1810

2.86

1.34

12215

11296

Inner Mongolia

2350

2.82

1.45

14129

13190

Liaoning

4300

2.72

1.38

14915

13225

Jilin

1450

2.83

1.42

12484

11493

Heilongjiang

2250

2.66

1.28

11075

10187

Shanghai

1000

2.9

1.6

26874

23975

Jiangsu

5099

2.79

1.41

19040

17418

Zhejiang

4450

2.68

1.37

23131

21068

Anhui

2500

2.84

1.47

13163

11786

Fujian

1800

3.09

1.72

18346

16580

Jiangxi

1230

2.84

1.52

12258

11450

Shandong

3300

2.87

1.67

16070

14721

Henan

2400

2.85

1.46

12785

11894

Hubei

1900

2.93

1.47

13385

12274

Hunan

1250

2.9

1.41

13145

12361

Guangdong

3150

3.22

1.7

20329

18101

Guangxi

1340

3.03

1.57

14022

12769

Hainan

600

3.31

1.55

12554

11574

Chongqing

2050

2.91

1.56

14187

13112

Sichuan

2650

2.87

1.51

13072

11876

Guizhou

1670

3.03

1.43

11392

10660

Yunnan

1750

2.86

1.42

12840

11795

Tibet

800

3.48

1.55

12319

11178

Shaanxi

1500

2.85

1.46

12805

11815

Gansu

880

2.76

1.37

10490

9645

Qinghai

600

2.99

1.31

10808

9628

Ningxia

950

2.88

1.37

12590

10931

Xinjiang

1560

2.99

1.55

11130

9845

 

 

 

 

 

 

FAQs  |  About NBS  |  Contact Us  |  Copyright National Bureau of Statistics of China,2012