Sales Prices of Residential Buildings in 70 Medium and Large-sized Cities in August 2019
National Bureau of Statistics of China2019-09-18 09:30
Sales Price Indices of Newly Constructed Commercial Residential Buildings in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table I

Cities

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

Cities

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

               

Beijing

100.5

104.8

142.1

Tangshan

101.9

111.7

131.8

Tianjin

100.1

101.8

133.1

Qinhuangdao

100.8

117.6

144.6

Shijiazhuang

101.4

116.6

152.6

Baotou

101.1

106.6

121.1

Taiyuan

100.9

108.9

130.5

Dandong

100.6

109.3

124.7

Hohhot

102.2

119.5

141.6

Jinzhou

99.8

112.1

114.7

Shenyang

100.8

110.1

137.1

Jilin

101.1

111.6

130.1

Dalian

100.6

111.7

136.1

Mudanjiang

100.6

110.3

122.8

Changchun

100.9

109.5

132.4

Wuxi

100.8

106.9

148.1

Harbin

100.8

111.6

138.4

Yangzhou

101.7

112.2

145.6

Shanghai

100.3

102.2

148.0

Xuzhou

100.9

114.1

152.2

Nanjing

99.8

105.4

152.2

Wenzhou

100.4

102.6

118.6

Hangzhou

100.0

108.2

147.1

Jinhua

100.8

106.3

132.5

Ningbo

101.1

107.2

137.2

Bengbu

100.1

106.8

129.4

Hefei

100.8

106.9

161.7

Anqing

100.0

107.7

126.2

Fuzhou

100.6

108.1

144.1

Quanzhou

100.5

101.5

113.7

Xiamen

100.8

103.6

158.2

Jiujiang

100.8

109.3

138.9

Nanchang

100.4

106.6

140.4

Ganzhou

100.0

104.3

126.3

Jinan

99.8

108.2

145.9

Yantai

100.8

110.9

137.5

Qingdao

100.5

108.1

138.7

Jining

101.2

112.8

131.8

Zhengzhou

100.3

105.1

145.8

Luoyang

100.6

115.9

137.1

Wuhan

101.1

114.3

155.6

Pingdingshan

100.3

110.4

127.9

Changsha

100.3

104.3

144.2

Yichang

99.5

106.0

131.8

Guangzhou

100.2

109.4

157.7

Xiangfan

101.3

112.2

130.3

Shenzhen

100.2

100.6

147.5

Yueyang

99.9

101.6

122.8

Nanning

102.3

110.3

143.9

Changde

100.7

110.1

128.1

Haikou

100.0

109.1

146.2

Huizhou

100.6

103.1

138.1

Chongqing

99.7

110.3

140.3

Zhanjiang

100.5

106.9

129.7

Chengdu

100.7

112.8

148.5

Shaoguan

99.1

102.8

124.4

Guiyang

100.4

117.7

148.6

Guilin

100.3

110.3

128.1

Kunming

101.2

113.2

142.8

Beihai

101.0

110.8

140.5

Xi’an

100.5

122.3

164.6

Sanya

100.6

104.3

150.5

Lanzhou

99.9

107.7

124.2

Luzhou

99.5

106.2

123.7

Xining

100.8

113.2

127.8

Nanchong

100.0

107.0

129.2

Yinchuan

101.8

108.6

121.8

Zunyi

100.5

110.0

128.6

Urumqi

99.6

104.5

117.8

Dali

100.8

121.5

143.8

               

 

Sales Price Indices of Second-Hand Residential Buildings

in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table II

Cities

M/M

Y/Y

Fixed Base

Cities

M/M

Y/Y

Fixed Base

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

               

Beijing

99.6

99.1

145.9

Tangshan

101.8

112.1

123.1

Tianjin

99.5

100.5

136.0

Qinhuangdao

101.2

111.4

128.7

Shijiazhuang

100.1

102.3

127.9

Baotou

100.4

107.0

112.7

Taiyuan

100.3

107.0

130.1

Dandong

100.5

107.4

113.6

Hohhot

100.5

119.4

131.9

Jinzhou

100.2

106.4

102.1

Shenyang

101.5

109.7

125.6

Jilin

100.6

107.1

118.5

Dalian

100.5

107.2

121.5

Mudanjiang

99.6

102.9

110.4

Changchun

100.7

108.5

122.9

Wuxi

101.7

106.6

144.0

Harbin

101.2

108.6

127.7

Yangzhou

100.6

107.0

127.3

Shanghai

100.0

100.3

139.0

Xuzhou

100.6

105.9

124.9

Nanjing

100.8

103.7

142.9

Wenzhou

100.6

101.8

115.3

Hangzhou

99.9

102.4

144.9

Jinhua

100.3

101.7

122.0

Ningbo

101.4

105.4

131.1

Bengbu

100.8

106.4

124.8

Hefei

100.4

104.2

160.8

Anqing

99.1

100.8

119.0

Fuzhou

99.1

99.9

125.9

Quanzhou

100.6

100.8

116.2

Xiamen

100.1

103.4

141.8

Jiujiang

100.4

106.2

126.2

Nanchang

100.1

104.6

132.3

Ganzhou

100.3

105.8

126.5

Jinan

99.1

102.6

131.6

Yantai

100.6

109.8

128.5

Qingdao

99.6

98.9

129.6

Jining

101.1

112.0

133.9

Zhengzhou

99.7

98.2

130.6

Luoyang

100.6

109.9

123.0

Wuhan

100.5

102.6

147.0

Pingdingshan

100.0

107.2

118.5

Changsha

99.9

100.5

135.3

Yichang

99.0

101.0

120.4

Guangzhou

100.0

98.0

148.1

Xiangfan

100.3

109.3

122.4

Shenzhen

100.2

101.7

155.2

Yueyang

99.4

101.6

114.6

Nanning

100.5

112.2

134.5

Changde

99.9

101.9

114.6

Haikou

99.4

99.1

114.8

Huizhou

100.8

104.6

133.8

Chongqing

99.6

104.6

129.1

Zhanjiang

100.0

99.5

112.6

Chengdu

99.1

103.3

118.1

Shaoguan

100.4

105.9

118.3

Guiyang

99.5

105.9

121.7

Guilin

100.6

107.5

110.6

Kunming

101.0

110.9

131.4

Beihai

100.4

106.4

124.7

Xi’an

100.0

107.5

124.5

Sanya

99.3

103.5

121.6

Lanzhou

100.9

110.4

121.3

Luzhou

100.0

102.6

119.0

Xining

100.9

114.1

119.5

Nanchong

100.0

102.5

121.4

Yinchuan

101.5

107.4

111.3

Zunyi

99.8

102.6

116.4

Urumqi

99.0

105.6

124.9

Dali

100.5

116.6

126.8

               

 

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

by Floor Space in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table III

Cities

90m2 and Below

90-144m2

Above 144m2

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

                   

Beijing

100.3

102.8

126.7

99.9

102.3

143.2

101.0

108.1

152.8

Tianjin

99.9

101.6

139.9

100.2

101.9

132.6

100.2

101.9

129.1

Shijiazhuang

100.1

116.4

148.4

101.9

116.8

154.8

101.2

116.0

149.9

Taiyuan

101.0

112.8

137.1

100.8

107.6

131.3

100.9

109.5

127.3

Hohhot

102.4

117.4

134.3

101.6

117.9

141.2

103.2

123.6

146.4

Shenyang

100.6

108.0

136.5

100.7

110.9

138.1

101.2

112.9

136.8

Dalian

100.8

111.7

136.9

100.4

112.6

139.9

100.4

109.8

127.7

Changchun

101.1

109.9

140.0

100.9

108.5

128.4

100.6

110.5

129.5

Harbin

100.9

111.2

136.5

100.7

111.5

138.4

101.0

112.2

140.2

Shanghai

101.0

102.4

151.6

99.9

102.0

148.2

100.5

102.2

146.6

Nanjing

99.7

103.3

154.8

99.8

105.4

151.9

99.9

107.4

150.6

Hangzhou

100.1

109.4

154.8

100.0

108.3

145.1

100.0

106.4

140.2

Ningbo

101.2

107.1

142.9

100.9

107.8

138.1

101.2

106.5

133.6

Hefei

100.7

105.8

158.9

100.8

107.4

162.4

100.6

106.6

163.5

Fuzhou

100.4

107.4

139.6

100.3

107.0

141.7

101.1

110.0

149.8

Xiamen

100.2

100.2

154.3

100.9

104.6

161.5

101.2

104.4

155.6

Nanchang

100.1

104.6

141.3

100.3

106.1

139.6

100.7

109.8

142.3

Jinan

100.4

107.3

143.4

99.6

108.4

146.2

100.0

108.3

146.4

Qingdao

100.4

109.4

140.7

100.7

107.4

138.6

100.4

107.4

135.0

Zhengzhou

100.1

105.7

148.6

100.3

104.7

144.6

100.7

104.2

141.0

Wuhan

101.5

116.8

158.9

101.1

113.3

155.3

100.8

114.6

151.8

Changsha

100.3

105.2

142.9

100.3

104.1

144.1

100.1

104.1

145.1

Guangzhou

99.9

110.7

162.1

100.4

109.3

156.4

100.3

109.1

157.3

Shenzhen

100.2

100.7

146.7

100.3

100.0

146.2

100.2

101.0

150.2

Nanning

101.7

109.8

145.3

103.2

110.3

142.4

101.3

111.7

144.7

Haikou

100.3

108.7

142.0

99.6

107.9

147.4

100.7

112.4

147.2

Chongqing

100.0

113.4

147.7

99.7

108.8

137.0

99.0

107.7

134.4

Chengdu

100.7

113.1

148.6

100.8

111.8

147.0

100.5

113.7

150.6

Guiyang

100.2

117.0

150.9

100.6

118.1

148.9

100.2

117.8

144.2

Kunming

101.1

111.7

142.3

101.7

114.1

145.0

100.1

112.7

139.2

Xi’an

99.8

123.1

167.1

101.3

122.6

165.1

99.8

120.9

161.2

Lanzhou

99.4

110.5

128.9

100.2

106.8

123.0

100.1

105.3

119.8

Xining

100.8

110.3

128.8

100.9

114.1

128.5

100.7

112.0

125.1

Yinchuan

101.6

108.6

121.3

101.8

108.4

121.7

102.1

109.4

122.5

Urumqi

99.3

106.5

119.2

99.6

104.1

120.5

99.6

104.0

109.6

Tangshan

101.9

109.2

127.5

102.0

112.4

134.0

101.8

112.8

131.3

Qinhuangdao

101.1

117.7

146.2

100.8

118.1

146.0

100.8

115.6

137.7

Baotou

100.9

107.8

125.9

101.2

106.5

120.4

101.0

105.9

120.1

Dandong

99.4

108.6

125.9

101.4

109.9

125.1

99.7

108.2

121.2

Jinzhou

99.6

110.9

112.6

99.8

112.8

115.4

99.9

109.5

116.5

Jilin

101.4

111.4

130.7

100.7

111.3

128.9

101.3

113.2

132.1

Mudanjiang

101.2

110.5

120.4

100.2

109.7

124.1

100.8

113.5

124.0

Wuxi

100.7

109.3

157.9

100.8

105.6

148.7

100.8

107.9

140.0

Yangzhou

101.8

114.0

148.6

101.6

112.3

145.5

101.6

110.7

144.0

Xuzhou

101.0

117.0

155.6

100.9

113.7

152.1

100.8

113.2

149.5

Wenzhou

100.5

104.3

118.6

100.1

102.4

119.8

100.6

101.6

117.2

Jinhua

100.9

106.7

135.9

100.9

105.5

133.4

100.5

106.9

127.7

Bengbu

99.4

106.0

128.8

100.4

107.3

130.2

99.3

104.7

121.7

Anqing

99.8

105.4

125.2

100.3

108.6

127.3

99.0

106.3

122.0

Quanzhou

100.3

101.3

115.1

101.0

101.9

113.1

99.9

100.9

113.8

Jiujiang

100.3

109.7

142.0

100.9

109.9

138.5

100.7

106.6

138.6

Ganzhou

100.6

103.7

124.7

100.0

104.3

125.6

99.6

105.3

131.0

Yantai

101.1

110.9

134.6

100.7

111.0

141.1

100.7

110.6

131.2

Jining

101.5

109.1

129.8

101.2

113.3

133.7

101.1

112.4

128.0

Luoyang

100.4

115.2

145.4

100.7

116.4

136.3

100.5

115.3

132.9

Pingdingshan

100.9

112.0

125.7

100.2

109.9

129.1

100.0

110.0

126.8

Yichang

100.2

108.9

136.2

99.3

105.1

130.5

99.6

106.7

132.9

Xiangfan

101.3

112.8

137.2

101.5

112.5

129.7

100.4

110.1

124.7

Yueyang

99.6

101.2

122.3

100.0

101.3

120.9

99.9

102.6

127.7

Changde

100.2

110.2

133.3

101.0

110.4

127.1

100.8

109.0

121.2

Huizhou

100.4

103.0

140.1

100.6

102.7

137.4

100.6

103.9

138.0

Zhanjiang

100.6

107.6

129.3

100.8

106.9

130.1

99.2

105.7

128.7

Shaoguan

98.5

103.5

124.8

99.8

103.0

124.6

98.1

102.3

123.9

Guilin

100.2

110.5

127.5

100.2

109.8

127.4

100.6

111.5

131.0

Beihai

101.2

111.2

141.3

100.6

110.5

139.6

101.5

107.9

136.5

Sanya

101.6

105.0

151.7

100.1

103.7

151.2

99.9

104.2

147.6

Luzhou

99.4

106.2

124.8

99.6

106.3

123.5

99.7

105.7

120.9

Nanchong

100.2

107.0

128.9

100.0

107.1

129.8

100.1

105.3

124.0

Zunyi

101.8

112.7

132.5

100.2

109.7

127.2

100.2

107.7

130.3

Dali

101.0

121.4

146.7

101.3

121.6

146.2

100.3

121.4

140.3

                   

 

Price Indices of Second-Hand Residential Buildings

by Floor Space in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table IV

Cities

90m2 and Below

90-144m2

Above 144m2

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

                   

Beijing

99.6

99.4

146.9

99.4

98.6

143.7

99.8

99.2

146.8

Tianjin

99.9

100.1

138.5

99.1

100.4

136.1

99.5

102.5

128.2

Shijiazhuang

100.2

101.2

128.0

100.0

101.9

127.1

100.3

106.6

129.4

Taiyuan

100.1

107.6

131.3

100.6

106.3

131.4

100.4

107.0

125.4

Hohhot

100.6

119.6

132.1

100.4

119.1

131.7

100.3

119.6

131.4

Shenyang

101.6

109.2

124.8

101.4

111.2

128.1

101.6

109.6

124.1

Dalian

100.4

108.2

121.4

100.5

105.1

121.3

100.5

109.1

122.4

Changchun

100.8

108.0

124.3

100.5

109.1

121.6

100.6

108.9

121.0

Harbin

101.3

106.8

126.1

101.5

109.8

128.2

100.2

109.6

130.0

Shanghai

100.2

100.1

139.4

99.8

100.8

139.3

99.7

99.8

137.5

Nanjing

100.8

102.9

132.7

100.6

102.5

145.1

101.1

107.9

159.1

Hangzhou

99.7

103.0

146.8

100.1

102.3

146.4

100.0

101.0

138.8

Ningbo

101.7

106.7

132.6

101.3

105.6

131.9

101.1

102.8

126.5

Hefei

100.2

105.1

162.2

100.4

103.9

159.6

100.7

102.9

161.4

Fuzhou

99.1

99.3

124.8

99.1

99.4

124.5

98.9

101.6

129.5

Xiamen

99.8

102.8

144.2

100.2

103.1

140.0

100.4

104.5

141.7

Nanchang

100.5

104.6

136.2

99.7

104.6

129.3

100.6

104.4

127.8

Jinan

98.5

103.5

133.0

99.5

101.5

130.7

99.7

103.4

130.1

Qingdao

99.7

98.0

128.6

99.2

99.9

132.3

100.0

99.1

126.0

Zhengzhou

100.0

98.2

131.6

99.3

97.8

130.0

99.8

99.2

129.9

Wuhan

100.7

103.4

151.2

100.5

100.8

144.2

100.0

105.7

145.5

Changsha

99.9

99.6

133.2

100.0

100.5

135.0

99.9

101.4

138.1

Guangzhou

100.2

97.3

147.6

99.9

99.0

148.9

100.1

98.2

147.4

Shenzhen

100.3

100.8

157.8

100.0

100.8

149.1

100.1

104.8

158.7

Nanning

100.4

114.1

133.9

100.0

110.7

131.7

101.6

111.0

141.5

Haikou

99.3

98.3

113.0

99.7

100.7

117.8

98.4

97.2

112.4

Chongqing

99.8

105.3

129.0

99.8

103.9

131.4

98.4

104.3

123.1

Chengdu

99.9

103.4

120.0

98.8

103.3

115.9

97.7

102.8

117.9

Guiyang

98.6

104.8

119.7

100.0

106.0

121.0

99.3

107.4

126.6

Kunming

100.6

110.6

130.6

101.3

111.6

131.1

101.2

110.2

133.2

Xi’an

100.2

107.3

127.6

99.6

105.9

122.5

100.4

111.7

123.9

Lanzhou

100.0

107.7

120.2

101.5

112.3

123.0

101.3

112.2

120.8

Xining

100.5

112.1

117.1

101.3

114.8

120.6

100.1

114.4

119.4

Yinchuan

101.4

107.3

111.4

101.5

107.3

111.1

101.3

108.5

111.6

Urumqi

99.0

105.5

124.8

98.9

105.7

125.6

99.3

105.3

122.6

Tangshan

102.2

112.3

125.2

101.3

112.7

122.0

101.2

109.3

116.8

Qinhuangdao

100.6

110.6

129.5

101.6

112.8

129.9

101.2

108.3

120.7

Baotou

100.4

108.4

112.3

100.3

105.8

114.3

100.6

106.7

108.7

Dandong

100.4

107.1

112.0

100.8

107.9

117.0

100.4

107.5

110.9

Jinzhou

100.4

107.9

104.2

100.0

104.8

99.4

99.7

104.1

100.7

Jilin

100.4

107.7

119.1

100.9

106.5

119.0

100.4

106.5

114.8

Mudanjiang

99.7

102.4

111.1

99.5

104.7

109.7

99.3

102.7

101.5

Wuxi

101.3

106.7

145.8

101.7

106.8

142.8

102.4

105.8

143.4

Yangzhou

100.1

108.1

129.7

101.0

105.9

125.2

101.5

106.8

125.6

Xuzhou

100.4

105.3

125.2

100.6

106.2

123.4

101.3

106.6

129.0

Wenzhou

100.4

105.3

123.2

100.9

101.2

115.0

100.3

99.1

108.4

Jinhua

100.1

102.5

125.4

100.6

101.2

120.0

100.2

101.2

119.6

Bengbu

100.8

106.9

126.3

100.7

105.6

122.8

101.1

106.0

124.3

Anqing

98.8

100.0

117.6

99.4

101.5

120.6

99.4

102.0

119.3

Quanzhou

100.1

100.5

115.6

100.4

101.2

117.0

101.6

100.6

116.0

Jiujiang

100.4

106.1

129.0

100.5

106.0

124.1

100.2

107.2

122.9

Ganzhou

100.3

107.8

127.5

100.2

105.0

127.4

100.5

105.9

123.9

Yantai

100.1

109.2

130.9

100.8

109.9

126.5

101.9

112.4

123.9

Jining

100.2

111.2

131.1

101.8

112.9

136.3

100.7

110.8

133.3

Luoyang

101.4

112.0

127.6

100.0

108.6

121.0

100.8

110.1

121.4

Pingdingshan

100.4

107.9

115.3

99.9

106.7

119.4

99.6

106.8

122.3

Yichang

99.6

102.1

122.5

98.7

100.6

120.3

98.5

100.2

115.4

Xiangfan

100.4

109.4

122.2

100.2

109.3

124.5

100.4

108.7

115.7

Yueyang

100.1

101.6

116.0

99.1

101.7

113.4

98.7

101.4

115.5