Sales Prices of Residential Buildings in 70 Medium and Large-sized Cities in May 2018
National Bureau of Statistics of China2018-06-15 11:11
Sales Price Indices of Newly Constructed Commercial Residential Buildings in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table I

Cities

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

Cities

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

100.2

99.5

135.3

Tangshan

100.3

104.8

111.4

Tianjin

100.5

100.9

130.0

Qinhuangdao

100.6

107.0

117.1

Shijiazhuang

101.2

104.0

126.7

Baotou

100.8

107.4

107.9

Taiyuan

100.7

107.5

115.6

Dandong

105.3

111.7

109.6

Hohhot

101.6

109.3

111.3

Jinzhou

100.3

104.6

100.7

Shenyang

101.7

110.0

119.8

Jilin

100.4

106.1

110.7

Dalian

101.7

111.6

117.3

Mudanjiang

100.0

105.8

106.2

Changchun

101.3

109.5

117.0

Wuxi

99.9

97.7

132.2

Harbin

101.2

111.1

118.6

Yangzhou

100.6

105.9

124.1

Shanghai

99.8

99.6

144.8

Xuzhou

101.3

109.1

125.4

Nanjing

99.8

98.4

144.9

Wenzhou

100.1

103.6

114.2

Hangzhou

100.0

99.9

133.4

Jinhua

100.6

107.0

121.5

Ningbo

100.5

104.8

124.0

Bengbu

100.2

101.5

116.9

Hefei

100.2

99.7

147.9

Anqing

99.9

102.2

113.2

Fuzhou

98.9

97.2

125.9

Quanzhou

99.9

100.1

110.6

Xiamen

101.1

101.2

152.9

Jiujiang

100.8

104.6

123.1

Nanchang

100.7

103.9

125.5

Ganzhou

100.4

101.8

117.3

Jinan

100.4

100.5

122.9

Yantai

100.8

108.6

118.0

Qingdao

102.0

104.8

120.9

Jining

100.8

107.1

111.8

Zhengzhou

101.6

101.4

132.5

Luoyang

100.4

107.0

116.0

Wuhan

101.1

101.5

131.2

Pingdingshan

100.8

107.4

114.5

Changsha

101.6

104.5

129.4

Yichang

100.8

105.7

117.8

Guangzhou

101.8

100.1

139.3

Xiangfan

100.1

105.4

109.6

Shenzhen

99.9

98.3

144.7

Yueyang

101.0

108.0

116.4

Nanning

100.3

105.7

124.8

Changde

100.7

106.5

112.6

Haikou

102.1

110.1

120.5

Huizhou

100.3

102.2

131.9

Chongqing

100.9

107.5

122.2

Zhanjiang

100.1

104.8

117.4

Chengdu

102.1

103.4

109.1

Shaoguan

100.5

104.1

118.1

Guiyang

100.6

109.7

120.4

Guilin

100.6

107.5

114.2

Kunming

100.9

110.8

118.5

Beihai

101.1

108.9

120.9

Xi’an

101.6

111.0

127.7

Sanya

102.4

108.2

117.7

Lanzhou

100.7

105.7

111.8

Luzhou

100.7

107.2

112.3

Xining

100.1

105.1

107.8

Nanchong

101.4

110.8

115.5

Yinchuan

100.4

106.2

107.8

Zunyi

100.7

110.0

113.0

Urumqi

101.2

110.8

110.0

Dali

100.8

109.3

113.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sales Price Indices of Second-Hand Residential Buildings

in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table II

Cities

M/M

Y/Y

Fixed Base

Cities

M/M

Y/Y

Fixed Base

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

100.3

94.3

146.6

Tangshan

100.4

102.3

106.5

Tianjin

101.4

101.3

132.5

Qinhuangdao

100.5

104.4

111.3

Shijiazhuang

101.2

100.9

120.9

Baotou

100.4

103.0

102.1

Taiyuan

100.9

109.0

118.4

Dandong

101.3

105.3

104.0

Hohhot

100.8

105.2

104.3

Jinzhou

100.6

101.9

95.1

Shenyang

100.6

105.4

110.4

Jilin

100.7

103.9

107.2

Dalian

100.8

106.3

109.9

Mudanjiang

100.6

103.4

104.8

Changchun

101.0

106.3

109.5

Wuxi

100.3

103.3

130.5

Harbin

100.8

109.0

112.6

Yangzhou

100.4

103.4

114.5

Shanghai

99.7

97.7

139.4

Xuzhou

100.6

105.2

113.6

Nanjing

99.8

99.7

137.6

Wenzhou

100.6

103.9

112.2

Hangzhou

100.9

106.7

138.1

Jinhua

100.8

107.2

116.6

Ningbo

100.7

106.7

121.3

Bengbu

100.3

103.4

112.9

Hefei

100.0

100.6

151.7

Anqing

100.1

102.4

113.8

Fuzhou

99.5

99.8

124.3

Quanzhou

100.3

102.4

113.2

Xiamen

99.8

94.9

138.4

Jiujiang

100.4

103.2

115.4

Nanchang

101.0

103.0

120.7

Ganzhou

100.6

102.8

115.4

Jinan

100.5

99.8

120.5

Yantai

100.7

105.9

111.4

Qingdao

100.8

107.5

124.9

Jining

101.2

108.8

112.7

Zhengzhou

100.0

97.6

129.8

Luoyang

100.2

103.8

107.8

Wuhan

101.8

106.7

139.3

Pingdingshan

100.5

106.3

108.2

Changsha

100.3

104.0

128.5

Yichang

100.6

105.1

113.8

Guangzhou

101.0

102.3

149.3

Xiangfan

100.4

104.4

107.4

Shenzhen

100.8

105.0

149.6

Yueyang

100.5

104.4

108.7

Nanning

100.1

105.4

117.0

Changde

100.4

103.6

107.8

Haikou

101.3

103.5

108.5

Huizhou

100.0

103.1

124.5

Chongqing

101.0

107.2

118.5

Zhanjiang

100.3

104.5

110.1

Chengdu

100.6

101.6

110.5

Shaoguan

100.7

102.8

108.5

Guiyang

100.4

104.9

110.2

Guilin

100.2

103.3

100.9

Kunming

101.6

107.8

112.7

Beihai

100.5

104.3

113.1

Xi’an

101.5

109.5

110.3

Sanya

101.5

104.4

109.8

Lanzhou

100.4

104.4

106.7

Luzhou

101.6

106.2

112.1

Xining

100.0

102.8

102.5

Nanchong

100.8

108.1

113.6

Yinchuan

100.0

101.6

101.0

Zunyi

100.4

106.3

108.9

Urumqi

101.8

116.2

115.9

Dali

100.6

105.4

104.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings

by Floor Space in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table III

Cities

90m2 and Below

90-144m2

Above 144m2

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

100.1

100.3

123.0

100.3

100.0

140.0

100.1

98.6

140.8

Tianjin

100.4

101.5

137.2

100.5

100.3

129.4

100.5

101.5

126.1

Shijiazhuang

101.4

103.7

123.5

101.3

104.6

128.3

100.9

102.7

124.8

Taiyuan

100.8

107.2

116.9

100.4

108.9

117.9

101.0

105.6

111.9

Hohhot

101.0

108.5

108.0

101.9

109.1

112.4

101.1

110.1

111.0

Shenyang

101.5

110.2

122.2

101.6

109.7

119.5

102.2

109.9

116.0

Dalian

101.8

112.2

117.5

101.6

112.0

120.3

101.6

109.8

111.6

Changchun

101.5

112.1

122.9

101.1

108.9

114.7

101.2

107.2

113.6

Harbin

101.4

111.4

117.9

100.8

109.9

118.3

101.8

113.2

119.8

Shanghai

99.7

99.7

147.8

99.5

99.0

144.8

100.0

100.1

143.8

Nanjing

100.0

99.5

150.3

99.9

98.0

144.6

99.5

98.2

140.8

Hangzhou

99.9

100.2

138.3

100.1

99.7

132.1

99.9

99.7

128.9

Ningbo

100.7

106.5

128.9

100.5

104.9

124.3

100.3

104.0

121.5

Hefei

100.6

100.4

147.8

100.0

99.1

147.7

100.1

101.1

149.2

Fuzhou

97.9

94.9

123.4

98.5

96.3

125.5

99.9

99.8

127.7

Xiamen

101.5

101.6

154.0

100.8

101.4

154.7

101.1

100.5

149.2

Nanchang

101.1

104.6

129.8

100.8

104.3

125.5

100.1

101.9

123.0

Jinan

100.3

99.2

120.5

100.4

100.1

123.2

100.2

102.6

123.1

Qingdao

102.3

104.8

120.6

101.6

104.0

121.7

102.4

106.5

119.5

Zhengzhou

101.1

100.8

134.0

101.7

100.9

131.8

103.0

104.4

129.8

Wuhan

101.8

101.6

131.9

100.8

101.7

132.3

101.5

100.3

126.4

Changsha

100.8

104.9

126.7

102.3

105.1

130.2

101.0

103.3

129.8

Guangzhou

102.0

101.8

142.1

102.0

99.3

138.9

101.4

100.4

138.5

Shenzhen

100.0

98.1

143.8

99.8

98.2

144.2

99.8

98.8

146.6

Nanning

100.5

106.1

126.5

100.0

104.8

123.7

100.3

107.1

123.6

Haikou

101.9

107.2

118.5

102.3

112.0

123.1

101.9

108.1

116.4

Chongqing

101.2

108.5

125.4

100.7

106.7

120.9

100.6

107.2

119.3

Chengdu

102.2

104.0

108.6

102.0

102.8

109.3

102.2

103.2

109.8

Guiyang

101.1

110.4

121.5

100.3

109.9

121.2

100.6

108.1

116.4

Kunming

100.5

109.7

118.6

101.3

112.2

120.1

100.7

109.2

115.3

Xi’an

101.5

109.6

127.3

101.7

111.3

128.0

101.4

111.8

127.5

Lanzhou

100.3

106.5

113.0

101.1

105.9

111.8

100.5

104.2

109.8

Xining

100.4

107.0

110.3

100.0

105.0

107.8

100.4

104.9

106.6

Yinchuan

100.1

106.3

107.3

100.5

105.9

107.7

100.2

106.7

108.1

Urumqi

100.5

111.1

109.8

101.7

111.9

112.6

100.4

107.3

103.0

Tangshan

100.2

103.6

110.7

100.4

105.3

111.8

100.1

104.9

111.3

Qinhuangdao

100.4

108.3

118.3

100.8

107.2

118.0

100.3

104.4

112.3

Baotou

101.1

109.4

111.2

100.8

106.6

107.4

100.7

108.2

107.1

Dandong

105.1

112.5

111.4

105.4

111.4

109.4

105.4

111.3

106.9

Jinzhou

100.3

104.6

98.6

100.3

104.4

101.4

100.1

107.2

104.2

Jilin

100.6

106.6

111.5

100.0

105.4

110.0

101.0

107.5

111.0

Mudanjiang

99.7

105.6

105.1

100.1

105.9

107.2

100.9

105.3

103.5

Wuxi

99.9

97.8

136.3

99.7

97.7

134.8

100.2

97.4

124.2

Yangzhou

101.0

104.8

124.2

100.4

106.1

124.1

100.8

106.1

124.0

Xuzhou

101.3

109.2

125.8

101.5

109.4

125.7

100.4

107.7

123.6

Wenzhou

100.3

101.9

111.3

100.0

103.9

116.0

100.1

104.4

113.9

Jinhua

100.4

107.1

123.3

100.6

107.1

123.0

100.8

106.7

117.6

Bengbu

100.0

102.2

116.5

100.2

101.2

117.5

101.0

100.5

111.1

Anqing

100.0

102.2

114.5

99.9

102.5

113.2

99.8

100.8

111.1

Quanzhou

99.8

100.1

111.6

100.1

98.9

109.9

99.8

102.0

111.2

Jiujiang

100.6

104.2

125.2

100.8

104.3

122.3

101.0

106.4

125.0

Ganzhou

99.7

101.5

117.3

100.5

101.3

116.4

100.6

104.0

121.3

Yantai

100.7

108.3

115.5

100.8

109.1

120.9

100.8

107.2

113.4

Jining

100.7

108.8

114.1

101.1

107.6

112.4

100.1

105.7

110.1

Luoyang

100.6

110.7

123.6

100.4

106.5

114.8

100.3

105.7

113.5

Pingdingshan

100.3

104.8

109.9

101.1

108.2

116.4

100.8

108.1

114.3

Yichang

100.6

106.5

118.6

100.8

105.4

117.5

100.9

106.5

118.2

Xiangfan

100.1

107.7

113.6

100.1

105.0

109.2

100.2

104.4

106.9

Yueyang

100.7

106.5

115.5

101.2

108.3

115.5

100.8

108.7

119.2

Changde

100.7

108.6

116.0

100.8

106.1

112.1

100.6

104.0

108.0

Huizhou

100.3

104.6

133.3

100.3

102.1

132.1

100.4

100.5

130.2

Zhanjiang

100.0

104.3

116.1

100.1

104.6

118.2

100.5

106.5

117.1

Shaoguan

101.1

104.1

117.9

100.4

104.1

118.8

100.4

104.1

117.0

Guilin

100.6

107.9

112.5

100.4

107.3

114.3

101.1

107.7

115.4

Beihai

101.2

109.5

121.3

101.1

108.3

120.7

100.6

105.7

118.7

Sanya

102.1

107.5

118.4

102.6

110.0

118.6

102.5

106.7

115.2

Luzhou

100.7

107.0

112.9

100.7

107.3

112.2

101.3

107.6

110.4

Nanchong

102.2

112.0

116.2

101.0

110.2

115.3

101.2

111.2

113.8

Zunyi

100.6

109.5

114.3

100.7

109.7

112.0

101.1

112.3

116.8

Dali

100.5

111.2

116.0

100.5

108.4

113.1

101.2

109.2

111.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Price Indices of Second-Hand Residential Buildings

by Floor Space in 70 Large and Medium-Sized Cities

Table IV

Cities

90m2 and Below

90-144m2

Above 144m2

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

M/M

Y/Y

Fixed Base

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

Last Month=100

the Same Month Last Year=100

Year 2015=100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

100.5

94.1

146.8

100.3

94.7

145.5

100.1

94.1

147.7

Tianjin

101.8

100.5

134.9

101.0

101.7

132.9

101.3

102.4

124.5

Shijiazhuang

100.9

101.1

122.8

101.5

100.9

120.9

101.0

100.8

115.9

Taiyuan

100.9

108.0

118.9

101.0

110.8

120.0

100.6

108.1

114.8

Hohhot

100.8

105.3

104.4

100.9

105.3

104.6

100.7

104.9

103.3

Shenyang

100.6

105.5

110.3

100.4

105.2

111.1

100.4

105.6

108.8

Dalian

100.9

105.8

109.3

100.8

106.8

111.2

100.6

106.8

108.4

Changchun

101.3

107.0

110.9

100.7

105.6

108.0

100.7

105.2

107.8

Harbin

100.8

109.3

113.2

100.6

108.0

111.4

101.1

110.6

113.7

Shanghai

99.7

96.6

140.4

99.5

97.5

137.9

99.9

100.8

139.7

Nanjing

99.6

98.0

130.8

99.7

100.6

140.4

100.4

101.0

144.8

Hangzhou

100.9

106.4

139.0

101.0

107.7

139.7

100.6

105.6

134.0

Ningbo

100.6

107.0

121.4

100.6

106.6

122.1

100.9

106.2

119.4

Hefei

100.0

100.6

152.9

100.0

100.5

150.2

100.1

101.0

154.1

Fuzhou

99.7

100.2

124.2

99.3

99.6

123.5

99.3

99.8

125.8

Xiamen

99.7

94.4

141.8

99.7

94.6

137.1

100.1

96.0

136.3

Nanchang

100.9

104.1

123.7

101.2

102.4

118.6

100.8

101.2

116.3

Jinan

100.2

99.3

121.3

100.7

100.1

120.3

100.5

100.3

118.4

Qingdao

100.9

107.7

125.6

100.7

107.5

125.6

100.8

106.8

121.6

Zhengzhou

100.0

97.7

130.5

99.9

96.9

129.9

100.0

98.6

128.2

Wuhan

102.3

107.7

142.2

101.6

105.9

139.3

101.5

106.5

133.6

Changsha

100.1

104.1

127.6

100.3

104.5

128.6

100.4

103.3

129.0

Guangzhou

100.7

102.6

150.5

101.1

101.7

148.0

101.4

103.1

148.7

Shenzhen

100.8

104.9

152.9

100.8

103.5

145.1

101.0

107.3

149.2

Nanning

100.4

104.5

114.3

99.9

105.3

116.2

99.8

107.2

124.4

Haikou

101.2

103.1

108.0

101.2

104.0

109.0

101.7

103.9

108.6

Chongqing

100.9

107.1

118.1

101.1

107.9

120.9

101.2

105.4

113.4

Chengdu

100.6

101.9

112.3

100.4

101.3

108.8

100.8

101.3

109.6

Guiyang

100.4

104.8

109.6

100.3

104.5

109.5

100.6

105.8

112.8

Kunming

101.5

107.3

112.2

101.5

107.2

111.6

101.9

109.5

115.2

Xi’an

101.8

112.5

113.7

101.5

108.6

110.0

101.0

106.9

105.2

Lanzhou

100.3

104.4

108.3

100.3

104.4

106.0

100.6

104.2

105.0

Xining

100.1

102.4

102.2

100.0

103.2

102.8

100.1

102.4

101.7

Yinchuan

100.0

101.3

101.2

100.0

101.8

101.0

99.8

101.2

99.6

Urumqi

101.9

117.2

115.2

101.8

116.3

117.0

101.7

111.4

113.7

Tangshan

100.2

103.0

107.5

100.6

101.8

105.7

100.4

100.8

104.4

Qinhuangdao

100.6

105.2

113.1

100.4

104.2

110.8

101.0

102.4

107.4

Baotou

100.2

101.2

100.3

100.5

104.6

104.8

100.5

103.4

98.8

Dandong

101.1

105.5

103.1

101.6

105.4

106.6

101.0

104.0

100.7

Jinzhou

100.7

102.4

95.8

100.4

100.9

94.1

100.5

102.9

95.7

Jilin

100.6

103.7

107.3

100.8

104.4

108.0

100.6

103.0

104.3

Mudanjiang

100.6

103.1

106.0

100.4

104.6

102.7

100.5

101.6

95.4

Wuxi

100.5

103.0

131.7

100.3

103.2

129.8

100.2

104.1

129.7

Yangzhou

100.3

103.7

115.3

100.5

103.2

114.0

99.9

103.3

113.1

Xuzhou

100.7

105.5

114.4

100.5

104.9

112.5

100.8

105.9

115.2

Wenzhou

101.6

105.5

115.6

100.2

103.6

112.5

100.1

102.9

108.9

Jinhua

101.0

108.4

119.2

100.9

106.6

114.9

100.5

106.3

115.1

Bengbu

100.2

103.4

113.5

100.4

103.2