22-12  Number of Institutions and Persons Engaged in News and Publishing Undertakings by Region (2003)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Region

Publishing Houses

Printing Houses

Book Stores

 

Institutions

Personnel

Institutions

Personnel

Institutions

Personnel

 

(unit)

(person)

(unit)

(person)

(unit)

(person)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  National Total

570

50537

285

113963

12867

154390

 

 

 

 

  Center Institutions

220

21520

35

12982

13

2455

 

  Local Institutions

350

29017

250

100981

12854

151935

 

 

 

 

  Beijing      

17

857

10

2980

154

4287

 

  Tianjin      

12

1124

6

3425

119

2003

 

  Hebei        

7

822

15

6077

589

8287

 

  Shanxi       

8

638

4

2284

432

4759

 

  Inner Mongolia

7

468

5

1241

279

2797

 

 

 

 

 

 

  Liaoning     

18

1540

12

4930

242

5968

 

  Jilin        

14

951

6

2019

183

4059

 

  Heilongjiang 

12

671

6

3181

252

4775

 

 

 

 

 

 

  Shanghai     

38

3905

16

3805

356

4682

 

  Jiangsu      

17

1347

13

5387

1030

8390

 

  Zhejiang     

13

982

8

1392

442

5887

 

  Anhui        

10

822

7

3072

535

5099

 

  Fujian       

11

498

6

2714

336

4085

 

  Jiangxi      

7

457

10

4921

337

4609

 

  Shandong     

17

1239

17

8440

1024

10290

 

 

 

 

 

 

  Henan         

12

791

13

7625

1429

12363

 

  Hubei        

13

1477

16

5547

585

6696

 

  Hunan        

12

1148

12

4338

502

6979

 

  Guangdong    

19

1389

15

4840

550

10918

 

  Guangxi       

8

966

6

2609

338

4561

 

  Hainan       

4

565

2

512

52

1263

 

 

 

 

 

 

  Chongqing    

3

520

2

1741

198

3823

 

  Sichuan      

16

1404

11

4114

596

7471

 

  Guizhou      

4

274

4

2070

448

2206

 

  Yunnan       

8

696

5

1641

514

3971

 

  Tibet        

2

83

2

417

71

256

 

 

 

 

 

 

  Shaanxi      

17

1746

6

4120

455

4832

 

  Gansu        

9

502

6

2884

374

2576

 

  Qinghai      

2

99

3

708

134

1054

 

  Ningxia      

3

128

2

404

67

693

 

  Xinjiang     

10

908

4

1543

231

2296